Medtem ko je Smartis konec leta 2013 zaposlovali 17 sodelavcev, jih imajo trenutno 27, novi projekti pa napovedujejo nadaljnje zaposlovanje. Najbolj potrebujejo strokovnjake z IT-področja, to so programerji, aplikativci, razvojniki, raziskovalci. »Se pa razmere na področju informacijske tehnologije tako hitro spreminjajo, da je vsakršno zanesljivo napovedovanje nemogoče. Vse je namreč odvisno od potreb trga. Je pa res, da si želimo zaposlovati, saj s tem omogočamo ljudem dostojno življenje, pa tudi varnost, saj imajo moji sodelavci večinoma štiričlanske družine,« razmišlja Zdravka Zalar, direktorica Smartisa, ki v Zlati niti sodeluje tretjič. Talente, ki bi bili lahko njihovi kasnejši sodelavci, odkrivajo že med njihovim šolanjem, omogočajo jim tudi opravljanje prakse.

Podjetje, ki je nedavno pridobilo polni certifikat družini prijazno podjetje, v izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje, ker želi s tem doprinesti k dobrim praksam v zaposlovanju. Po mnenju direktorice so se med finaliste uvrstili, ker so »res dobro podjetje. Imamo odkrite in prisrčne odnose. In tak je tudi naš način dela. Smo drugačni, sproščeni, a tudi zelo delavni in se znamo med seboj pohvaliti. Smo mlado podjetje, saj obstajamo šele pet let. Zagon, ki je tako zelo značilen za novo podjetje, pa imamo še vedno.«

Sicer pa so pri kadrovanju zelo previdni. Zaposlijo samo osebo, ki osebnostno sodi v Smartis. V prvi fazi potencialnega sodelavca izbere ekipa, ki bo delala z njim, končno odločitev sprejme direktorica. O poslovanju in drugih aktualnih projektih se vsi skupaj pogovorijo ob ponedeljkih zjutraj na skupnem zajtrku, ko si po navadi vodstvo vzame tudi čas za javno pohvalo sodelavcev. Četudi uradnega preverjanja prisotnosti na delovnem mestu v Smartisu ne poznajo, je učinkovitost sodelavcev iz leta v leto višja.

»Moji sodelavci so zelo zavzeti. To je vrednota našega tima. Ko je treba projekt končati, delamo tudi ob koncu tedna. Ko pritiska zaradi hitrega končanja projektov ni, pa si lahko vzamejo tudi prost dan. Omogočamo delo od doma, a prej se moramo o tem dogovoriti. Sama svoje sodelavce vidim kot 'specialce'. Svoje obveznosti do naročnike izvedejo natančno in hitro. Že ko kadrujemo, izbiramo ljudi, ki so samostojni pri delu in odgovorni,« poudarja Zdravka Zalar.

Za izobraževanje skrbijo prek internega prenosa znanja, kar pomeni, da vsak, ki je pridobil nova znanja, na izobraževanju ta prenese sodelavcem, zagotavljajo pa jim tudi dodatna izobraževanja, ki morebiti neposredno niso povezana z njihovim delom. »O tem se pogovorimo in odločimo na letnih razgovorih. Ključnega pomena je predvsem to, da ljudje lahko ne le strokovno, pač pa tudi osebnostno rastejo.«

Z razvojem vodij se sicer aktivno še niso ukvarjali, bodo pa letos izobraževanju na tem področju zagotovo namenili nekaj časa. »Že od vsega začetka imamo dve ravni vodij. Vsak oddelek ima svojega vodjo in tak sistem se nam pri delu, pri katerem moramo biti izredno odzivni, odlično obnese,« poudarja direktorica Smartisa. jpš