STALIN JE UMRL

Smrt je nastopila včeraj zgodaj zvečer

Sovjetski radijo v Moskvi je uradno naznanil, da je sovjetski državni glavar Josip Stalin umrl za posledicami možganske kapi, ki ga je zadela prošlo nedeljo, 1. marca ponoči. Smrt je nastopila okrog 2. ure popoldne po sovjetskem času, oziroma okrog 8. ure zvečer po ameriškem času. (...)

Drama se je zaključila

WASHINGTON, 6. marca – Ko je prispela v Washington uradna vest, da je včeraj umrl diktator Stalin, ko mu je končno odpovedalo še srce, je predsednik Eisenhower odredil državnemu tajniku, da izrazi sožalje Amerike. Vsebina sožalne brzojavke je značilna. Ameriška vlada izraža suhoparno uradno sožalje vladi Sovjetske zveze ob smrti njenega predsednika. Nič več, nič manj. Brzojavno sožalje je znak napetih razmer med Ameriko in Rusijo. Stalin pa je bil začetnik in nadaljevatelj te politike. Kaj sedaj? Danes se sestaneta predsednik Eisenhower in britanski zunanji minister Eden, da se posvetujeta o politiki do Daljnega vzhoda. (…)

Enakopravnost,

neodvisen dnevnik za slovenske delavce v Ameriki, 6. marca 1953

Stalinova dediščina

Stalin je že teden dni mrtev. Z njim je s pozornice izginil človek, ki je imel v rokah neomejeno oblast v več kot šestini sveta.

Še vedno je ves svet pod vtisom njegove smrti. V naprednih demokratičnih krogih so si edini, da je Stalin zadal najostrejši udarec delavskemu gibanju na svetu. Lenin je v svoji oporoki svaril politbiro boljševiške partije, naj po njegovi smrti ne izbere Stalina za njegovega naslednika, ker je preveč brutalen. (…)

Teh Leninovih besed so se spominjali mnogi, ki so zadnje dni ob njegovi smrti govorili o Stalinu. Leninova predvidevanja so se popolnoma uresničila. Stalin je z mrzlo brutalnostjo spravil s sveta vse tiste, ki so mislili drugače kot on. Ustvaril je v Sovjetski zvezi vsemogočen birokratski aparat, ki je zatrl vsako pobudo delovnega ljudstva. Komunistična partija je postala le organ vsemogočne tajne policije, Sovjetska zveza pa najbolj izpopolnjena policijska država vseh časov. To je žalostna dediščina, ki jo je zapustil Stalin. (…)

Slovenski Jadran, 13. marca 1953

NOVICA O STALINOVI SMRTI

je za nekaj dni odrinila vse ostale dogodke po svetu. Svet je zapustil človek, ki je pod krinko socializma po Leninovi smrti dolga leta korak za korakom izdajal načela marksizma-leninizma in izpreminjal SZ v deželo, ki ji neomejeno vlada vsemogočna birokratska kasta. V težnji po popolni oblasti je likvidiral pod najrazličnejšimi izgovori razen Molotova vse osrednje osebnosti oktobrske revolucije. Prav tako je likvidiral tudi svobodo in neodvisnost vzhodnoevropskih držav, ki niso imele dovolj notranjih moči in sposobnih voditeljev, da bi se temu uprli, kakor je storila Jugoslavija pod Titovim vodstvom. Zahodni svet ni žaloval ob tem dogodku. Namesto tega so politični opazovalci in stalni komentatorji raje domnevali, kake bodo spremembe po Stalinovi smrti v SZ in po svetu. Treznejši krogi so takoj poudarili, da je brez pomena pričakovati notranje nerede v SZ in državah pod njenim nadzorstvom, ker se je vladajoča klika močno utrdila in ima nadzorstvo v svojih rokah. Verjetnejše so domneve, da se bodo bodoči Stalinovi nasledniki borili med seboj za oblast. (…)

Ptujski tednik, 13. marca 1953

PO STALINOVI SMRTI

Kot se večkrat zgodi v zgodovini, tako so se tudi v primeru Stalinove smrti predhodna pričakovanja nekomunističnega sveta izkazala za večja kot pa so dejanske posledice dovršenega dejstva. Stalin je umrl, umrl nenadoma in očividno ni zapustil ne osebno določenega in vnaprej priznanega naslednika in ne nespornega »testamenta« za nadaljevanje svoje življenjske vloge. (...)

Lenin je bil zasnovatelj komunizma in ustanovitelj komunističnega režima v Rusiji. Stalin je Leninovemu komunizmu v Rusiji zgradil sistem absolutne politične oblasti, do kraja izvedel podržavljenje vsega gospodarstva, razvil močno težko industrijo in tako vojaško moč, da ves svobodni svet uravnava svojo zunanjo (in deloma tudi notranjo) politiko v obrambo proti sovjetski imperialistični ekspanziji. Stalin je obranil sovjetski imperij pred navalom Hitlerja in mojsterski izkoristil skupno zavezniško zmago v triumf komunizma. (…)

Tem ogromnim Stalinovim uspehom je treba prišteti še enega. Stalin je razpredel in očvrstil organizirani komunizem tudi po vsem še preostalem nekomunističnem svetu. Samo neposredna ameriška vojaška prisotnost in gospodarska pomoč je rešila zapadno Evropo, da po vojni ni padla pod knuto komunizma, vsaka dežela sveta ima danes svojo domačo komunistično partijo, in ves svetovni komunizem je zvesto sledil Stalinovemu načelnemu in taktičnemu voditeljstvu tudi potem, ko je sredi vojne Stalin razpustil Kominterno kot protiuslugo za ameriško vojno pomoč. Titov upor je bil edini znatnejši neuspeh Stalinovega komunističnega voditeljstva. (…)

Slovenska država (Kanada), 20. marca 1953