S prenovo Čopove ulice, ki so jo delavci končali septembra 2013, je ta obljudena ulica postala prijaznejša tudi za slepe in slabovidne, saj se lahko zdaj tisti, ki si morajo pri hoji pomagati z belimi palicami, ravnajo tudi po taktilnih oznakah med tlakovci iz pohorskega tonalita. Taktilna pot slepe in slabovidne pešce za zdaj vodi od pošte pri Slovenski cesti vzdolž Čopove ulice in se konča pri stavbi ob stičišču Čopove s Prešernovim trgom.

Na občini so sicer že ob koncu prenove napovedali, da je rešitev z zaključkom taktilnih oznak pri Prešernovem trgu zgolj začasna, saj nameravajo taktilno pot podaljšati. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber je takrat izrazil željo, da bi se oznake v prihodnje nadaljevale tudi po Tromostovju do sedeža mestne hiše ter do Kresije, osrednje tržnice in turističnega informacijskega centra.

Napoved in delno tudi željo zveze bodo na občini zdaj očitno uresničili, saj bodo, kot so sporočili, te dni nadaljevali z nameščanjem taktilnih oznak in tako zapolnili vrzel med koncem Čopove ulice in Cankarjevim nabrežjem, po katerem so taktilno pot speljali ob lanskoletni prenovi. »Taktilna pot se bo nadaljevala od roba hiše v polkrožnem loku do Wolfove ulice. Sledilo bo nameščanje taktilnih oznak do ograje mostu na Tromostovju in proti lekarni ter Cankarjevemu nabrežju,« pojasnjujejo na mestni občini. S tem bo sklenjen krog taktilnih oznak od Slovenske ceste po Čopovi ulici mimo Tromostovja na Cankarjevo nabrežje in po nabrežju do Čevljarskega mostu ter ob reki po Bregu do Karlovške ceste.

Taktilne poti so sicer speljane še v Tivoliju, kjer novo parkirišče povezujejo z bazenom, na Roški cesti ter na Viču na območju med Tržaško, Jamovo, Langusovo in Groharjevo cesto.