Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke, s katerimi je bilo ustvarjenega za 1,55 milijona evrov poslov. Vlagatelji so v četrtek objavljene poslovne rezultate za leto 2014 na borzi pozdravili z rastjo. Krka, ki je po tržni kapitalizaciji največja družba na ljubljanski borzi, je v letu 2014 ustvarila za 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je nekoliko manj kot leto prej. Največji upad se je zgodil v zadnjem četrtletju zaradi rusko-ukrajinske krize ter razvrednotenja ruskega rublja. Čisti dobiček je znašal 166,2 milijona evrov. To je sicer za štiri odstotke manj kot lani, a nad pričakovanji. Razlog, da Krka ni poslovala slabše od pričakovanj, je predvsem v odpravi rezervacij.

Ali je Krka torej poceni, draga ali pravilno vrednotena? Vrednotenje je, kot pri lepoti, vedno v očeh gledalca. Čeprav vsi analitiki niso optimistični, jih večina kljub rusko-ukrajinski krizi vidi kot naložbeno priložnost. Med enajstimi priporočili, ki so objavljena v poslovnoinformacijski bazi Bloomberg, je sedem nakupnih, tri priporočila so za zadržanje. Le en analitik priporoča prodajo delnic Krke z utemeljitvijo, da je trenutno vrednotenje preveč optimistično glede na pričakovanja, da se bo ruska recesija v drugem letošnjem polletju okrepila. Krka sicer nad regijo ne obupuje, saj »so v Rusiji eden vodilnih vlečnih konjev ruske farmacevtske industrije«, vendar pa bo v primeru nižjih cen nafte, novih sankcij zahoda ter poglobitve ruske recesije treba narediti rebalans poslovnega načrta.

Delniške naložbe se tako na neki način mešajo z alkimijo upanja in realnosti, pri čemer vlagatelji, analitiki, trgovci in posredniki ne napovedujemo samo prihodnosti, temveč pri odločitvah za nabor naložb dejansko predvidevamo tudi, kaj bodo drugi razmišljali v ne tako oddaljeni prihodnosti. Kot trenutno kaže pri Krki, je večji tabor na nakupni strani.