Družbenokritični in politično angažirani časopis Tribuna je pred prelomnico. Predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) je včeraj za novo odgovorno urednico potrdilo Ano Pavlič, ki so ji sodelavci Tribune izrekli negativno mnenje, medtem ko so podporo dali kandidatu, dosedanjemu sodelavcu Alešu Mendiževcu. Predsedstvo ŠOU je med drugim zanemarilo poziv skupine skoraj 50 sodelavcev Tribune, naj kandidatke, ki ni predstavila prepričljive vizije razvoja časopisa, ne potrdi. Predsedstvo ŠOU je Pavličevo potrdilo na predlog petčlanskega programskega sveta, ki prav tako ni bil usklajen. Za Aleša Mendiževca sta namreč glasovali dosedanja odgovorna urednica Tribune Jasmina Šepetavc in odgovorna urednica Radia Študent Martina Dervarič, medtem ko so za Ano Pavlič glasovali predstavnik zaposlenih na ŠOU Damjan Vinko, predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje predsedstvo ŠOU, Klemen Balanč ter Aleš Šteger iz založbe Beletrina, ki jo je sicer ustanovil ŠOU, a že dobro leto deluje povsem samostojno. Sodelavcem časopisa se zato zastavlja vprašanje, kako si programski svet in nova urednica predstavljata delovanje medija mimo celotnega kolektiva sodelavcev.

Vizija praznih besed

Negativno mnenje Pavličevi, sicer predsednici Študentskega politološkega društva Polituss, izhaja iz programa, ki ga je predstavila in po mnenju sodelavcev Tribune temelji na »praznih pojmih«, kot so »odpiranje«, »aktualnost« in »približevanje študentom«, brez jasne strategije, kako bo cilje dosegla. Moti jih tudi njen predlog »nepremišljene transformacije Tribune v internetni portal« brez izkazovanja poznavanja specifik spletnega medija.

»Potrditev kandidatke Ane Pavlič in samovoljno delovanje programskega sveta Tribune je sicer treba razumeti tudi v širšem kontekstu vse bolj podjetniškega in politikantskega delovanja ŠOU v zadnjih letih,« so prepričani sodelavci v svoji javni izjavi. To se po njihovem kaže tudi v popolnem nerazumevanju vloge avtonomnih in alternativnih medijev, kot sta Radia Študent in Tribuna, ter v vsiljevanju populistične in politično neangažirane študentske kulture. ŠOU na očitke odgovarja: »Prepričani smo, da je strah pred padcem kvalitete in komercializacijo časopisa odveč. Tribuna mora ostati družbenokritična, pronicljiva in ostra, z močno teoretsko podlago v svoji kritiki – torej takšna, kot jo je ŠOU leta 2009 obudil in zadnja leta tudi ohranjal.« Sodelavci s časopisom pod novim vodstvom ne želijo več sodelovati, s čimer bo neuresničena očitno ostala tudi zaveza Pavličeve, da konceptualno tradicijo Tribune nadaljuje skupaj z ekipo, ki njeno vsebino ustvarja že sedaj. »Tudi če bo časopis Tribuna še vedno Tribuna, bo to drugo ime z drugo vsebino in namenom, torej zgolj enakozvočnica, ki s časopisom Tribuna, kot se je vzpostavil v letih 2009–2015, ne bo imela več nobene povezave,« je prepričana dosedanja ekipa.