Nasprotno pa na ministrstvu ocenjujejo, da ljubljansko-postojnska lekarna ni upravičena do verifikacije, ker naj bi bila ustanovljena nezakonito. Ministrstvo je zavzelo stališče, da če je na območju občine Postojna že ustanovljen javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti, kot so Kraške lekarne, potem drug javni zavod, kot je Lekarna Ljubljana, ne sme posegati v to območje.

Vendar je sodišče potrdilo svojo prvotno ugotovitev, da javni zavod lahko razširi svojo dejavnost tudi na območje druge občine, če je ugotovljena lokalna potreba za izdajo zdravil v novi podružnici lekarne. Državnim uradnikom je zato v razsodbi naložilo, da morajo pri ponovnem, že tretjem odločanju upoštevati navodila sodišča in opraviti verifikacijo.

Po besedah direktorja Marjana Sedeja je bila v času čakanja Lekarni Ljubljana povzročena velika poslovna škoda. V postojnski poslovalnici namreč ne smejo prodajati nobenih zdravil, niti tistih brez recepta, pač pa le pakete za hujšanje, prehranska dopolnila, napitke, kozmetiko in druge drobnarije. V zadnjem letu naj bi na ta račun izgubili več kot dva milijona evrov, ki jih zdaj v odškodninski tožbi terjajo od državne sekretarke Nine Pirnat in podsekretarke Mirjane Razinger.

Pogodbe ne bodo razdirali

Postojnski župan Igor Marentič na vprašanje, ali morebiti razmišljajo o umiku soglasja za sporno lekarno, ki ga je leta 2013 dal nekdanji občinski svet, odgovarja nikalno. »Pogodba, ki je bila z Lekarno Ljubljana sklenjena na podlagi tega sklepa, je veljavna in zavezujoča, zato občina v tem trenutku o drugačnih rešitvah niti ne razmišlja niti nima za to pravnih argumentov,« dodaja Marentič.

Po njegovih besedah si želijo znotraj zavoda Kraške lekarne, ki so ga skupaj ustanovile občine Divača, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Sežana in Postojna, urediti ustanoviteljska razmerja in »odpraviti razloge za nesoglasja, ki so delovanje zavoda oteževali v preteklosti«.

Kot je znano, je postojnska občina leta 2011 pod vodstvom nekdanjega župana Jerneja Verbiča, sprejela sklep o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Kraških lekarn, zaradi česar naj ne bi bila več med ustanoviteljicami tega zavoda. »Pravna teorija o pravnih posledicah omenjenega sklepa ni enotna, zato za zdaj posebni ukrepi s tem niso predvideni. Morebitna sprememba sklepa pa je odvisna od občinskega sveta,« pojasnjuje župan občine, kjer prav tako ne nasprotujejo načrtom Kraških lekarn, ki so predlagale odprtje še ene lekarne na Postojnskem. V tem trenutku primerno lokacijo zanjo še iščejo.