Takrat se je rodila želja po ustanovitvi gasilskega društva in 14. julija 1912 je želja postala realnost. Na ta dan je bevška gasilska četa štela 28 mož in fantov, ki so se zavezali, da bodo po svojih najboljših močeh poskrbeli za varnost vaščanov. Prvi gasilski dom je bila preprosta lesena baraka, sestavljena iz podarjenih desk in ostalega materiala. Prvi stroj je bila brizgalna znamke Rosenbauer, ki sedaj popolnoma prenovljena krasi nov gasilski dom. Po sto in še nekaj letih je PGD Bevke sodobno opremljeno društvo z novimi vozili, sodobno opremljenim domom in 208 zelo zagnanimi člani.

V stiku z vaščani

Društvo zelo veliko vlaga v stik z lokalno skupnostjo, saj poleg usposabljanja in vaj za gasilce operativce o požarni varnosti osvešča tudi vaščane. Organizirajo predavanja o požarni preventivi in osnovah prve pomoči za primer nesreč v gospodinjstvu in domačem okolju. Aprila bodo na primer organizirali izobraževanje za pravilno rokovanje z defibrilatorjem, ki ga imajo nameščenega v garaži gasilskega doma. Lanskoletni žled so izkoristili za izvedbo sklopa izobraževanj za varno uporabo motorne žage in pravilno spravilo lesa, s čimer omogočajo vaščanom obnovitev oziroma pridobitev novih znanj, potrebnih za varno delo v gozdu.

Spoznavanje specifike konkretnih objektov v vasi

Leta 2012 sta po dvajsetih letih predsedovanja društvu dotedanjega predsednika Vinka Keršmanca in poveljnika Janeza Dolinarja zamenjala predsednica Andreja Lenarčič in poveljnik Andrej Keršmanc. Ker je staro vodstvo poskrbelo za infrastrukturo in primerno opremljenost društva, si je sedanji upravni odbor zadal nalogo izobraževanja in strokovnega usposabljanja članov društva in tudi ostalih vaščanov. Tako že tretje leto uspešno izvajajo projekt, ki so ga poimenovali Delovni torki. To pomeni, da je vsak torek ob 19. uri čas, ko se v prostorih društva nekaj dogaja. Prvo leto so namenili obnovitvi in utrjevanju osnovnih znanj, ki jih mora obvladati vsak operativni gasilec (prihod v gasilski dom po pisku pozivnika, razvrščanje v gasilski vozili, prihod na mesto intervencije, taktične nastope in različne tehnike gašenja, zaključek in pospravljanje po intervenciji). Naslednje leto je bilo namenjeno poglobitvi teh znanj, letos pa bodo teoretične in praktične vaje izvajali v kombinaciji s sosednjimi društvi. Med izobraževanji bodo natančno spoznali vse večje in za gašenje zahtevnejše objekte v vasi. Pregledali bodo gradbene načrte, spoznali kritične točke, se seznanili z materiali, ki se v posameznih objektih nahajajo, odkrili, kateri hidranti so v bližini, in se preizkusili tudi v praktičnih vajah na dotičnem objektu. Do sedaj so izvedli vaje gašenja in reševanja za primer požara ali kakšne druge nesreče v podružnični OŠ Bevke, Vrtcu Vrhnika, enoti Rosika Bevke, poslopju gasilskega doma in v avtomehanični delavnici. Tem objektom bodo sledili še mizarska delavnica, cerkev in župnišče, poslopje s fotovoltaiko in strnjeno vaško naselje.

Dan odprtih vrat

V mesecu požarne varnosti člani društva redno organizirajo dan odprtih vrat, kjer sledijo enostavni formuli – pokažejo vse, kar imajo, kar znajo in s čimer se člani društva ukvarjajo. Pregled voznega parka, opreme in ogled poslopja ter seveda prikaz gašenja in reševanja. Zadnji dan odprtih vrat so nadgradili s sodelovanjem s PGD Verd, ki je specializirano za ukrepanje ob nesrečah s prisotnostjo nevarnih snovi. Pred gasilskim domom so za en dan ustvarili kontaminirano območje z gasilci v zaščitnih oblekah za nevarne snovi, na točki za prvo pomoč so se obiskovalci seznanili z ukrepanjem ob zastrupitvi ali stiku z nevarno snovjo. Potekalo je predavanje na temo rokovanja z nevarnimi snovmi v gospodinjstvu, kot zaključek dneva pa so člani obeh društev izvedli prikaz gašenja požara in reševanja ponesrečenca iz gorečega avtomobila ob razlitju nevarne snovi. Oktober je namenjen tudi vsakoletnemu obisku otrok v vrtcu in šoli. Zadnje srečanje so posvetili seznanitvi otrok in učiteljev oziroma vzgojiteljev z obnašanjem in ukrepanjem v primeru požara ali nesreče, ko je udeležena tudi oseba z motnjami sluha, vida, govora ali z omejenimi možnostmi gibanja. Otroci so se preizkusili v vlogi slepega n tudi v vlogi voditelja, ki skuša slepega pripeljati z mesta nesreče na varno območje. (jb)