18. februarja so objavili tehnične kriterije, tako se lahko bodoči investitorji pripravijo na javna poziva. Poglejmo tokrat področje stavbnega pohištva za starejše stavbe. Eko sklad bo tudi letos subvencioniral le vgradnjo lesenega stavbnega pohištva, čeprav številni proizvajalci plastičnega in aluminijastega stavbnega pohištva na sklad pritiskajo, naj to določilo spremeni, kar bi bilo po svoje logično. Eko sklad si v tej informaciji pušča še odprta vrata za morebitne spremembe.

Tehnične zahteve

Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo iz lesa, denimo za okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve, ki na stanovanjskih stavbah zamenjujejo obstoječe. V letu 2015 bo novo leseno zunanje stavbno pohištvo moralo imeti skupno toplotno prehodnost Uw do 1,1 W/m

2

K, vgrajeno trojno zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik z 0,060 W/m

2

K. Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti v predhodno pripravljeno odprtino vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrnozaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno- in zvočnoizolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.

Presenečenje

Kaj torej pomenijo te smernice? Preseneča troslojna zasteklitev saj gre praktično za skoraj standarde za pasivne objekte. Danes se v stavbno pohištvo večinoma vgrajuje dvoslojno izolacijsko steklo 4/16/4 (4 milimetre stekla, 16 milimetrov medstekelnega prostor in 4 milimetre stekla) s količnikom toplotnega prehoda 1,1 W/m

2

K, ki dosega skupno z okvirjem okoli 1,3 do 1,4 W/m

2

K. Ob vgradnji troslojnega izolacijskega stekla 4/12/4/12/4 (ta dosega količnik toplotnega prehoda 0,7 W/m

2

K) pa moramo računati tudi na večjo težo in širino okvirja, in zato mora biti tudi sam okvir s tečaji vred toliko močnejši.

Tudi v tehničnih normativih pri celoviti obnovi starejše stanovanjske hiše zahtevajo toplotno prehodnost stavbnega pohištva s količnikom, enakim ali manjšim od 1,0 W/m

2

K. Vsekakor bo tehnično smernico za vgrajevanje troslojnega stekla v starejše objekte tako zaradi cene, teže in učinkovitosti vendarle potrebno še enkrat premisliti in pretehtati, kajti vendarle gre za vzpodbude s katerimi želijo pospešiti toplotne karakteristike starih objektov.