Odgovor: Ne, nujna dedinja z omenjeno tožbo ne bo uspela vse do trenutka delitve zapuščine. Kot nujna dedinja namreč ostajate prava dedinja, ki naj bi po določbah oporoke prejela svoj delež v denarju. To pa pomeni, da vam pripada ustrezni del zapuščine – del vsake stvari in pravice, ki sestavlja zapuščino. Zapuščina je na vas prešla v trenutku smrti zapustnice. Tako imate vse do delitve zapuščine pravico zahtevati njeno delitev in pravico, da skupno z drugimi sodediči upravljate in razpolagate s celotno zapuščino, tudi s stanovanjem. To pomeni, da lahko za zdaj ostanete v stanovanju.

Vprašanje: Zapustnik je v oporoki določil, da njegovo stanovanje deduje sin, medtem ko je napisal tudi, da lahko njegova prijateljica uporablja taisto stanovanje vse do svoje smrti. Ali je takšno določilo v oporoki sploh veljavno, zdi se mi namreč nenavadno?

Odgovor: Da, je veljavno. Gre namreč za volilo, ki ga je dolžan izpolniti tisti, ki mu je to oporočitelj naložil. Po Zakonu o dedovanju lahko oporočitelj zapusti volilojemniku določeno stvar oziroma več določenih stvari ali kakšno pravico. Pravica je lahko tudi stvarna (denimo služnost). V vašem primeru gre za pravico do užitka na podedovani hiši, ki je vrsta osebne služnosti.

Mag. Boštjan J. Turk