Prejšnji teden je ministrstvo za okolje in prostor objavilo nov, že četrti osnutek nacionalnega stanovanjskega programa v zadnjih štirih letih, odkar čakamo nove prioritete na stanovanjskem področju. Osnutek v veliki meri povzema rešitve, ki jih je lani predvidela že vlada Alenke Bratušek. Drži se tudi usmeritve, da je treba v državi spodbuditi najemništvo. Zato med drugim predvideva ustanovitev posebne javne službe za najemniško upravljanje, povečanje varnosti najemnih razmerij še s prenovo stanovanjske zakonodaje, davčne spodbude za oddajanje nepremičnin v najem in sankcije za lastnike nezasedenih stanovanj. Tako kot lanski tudi novi osnutek uvaja zamenjavo neprofitne najemnine s stanovanjskim dodatkom, ki bi imel naravo socialnega transferja, ministrstvo pa vztraja tudi pri energetski prenovi stanovanjskega fonda.

Novosti predvsem pri mladih in starejših

Novosti pa so se pojavile pri ukrepih za rešitev stanovanjskega vprašanja mladih in starejših. Pri slednjih po novem ministrstvo predvideva gradnjo stanovanjskih skupnosti v okviru javno-zasebnih partnerstev, v katerih bi starejši bivali skupaj v večjih ali skupinskih gospodinjstvih. Podobne skupnosti naj bi gradili tudi za mlade. Še pred resnejšim zagonom takšne gradnje pa želi ministrstvo s pilotnimi projekti preveriti, ali interes za to vrsto sobivanja med obema skupinama prebivalstva sploh obstaja.

V nasprotju s prvotnimi osnutki najnovejšega dr. Richard Sendi z urbanističnega inštituta ocenjuje kot dober temelj za pripravo končnega dokumenta, a opozarja, da osnovni problem ostaja nerešen. »Ministrstvo ni nikoli naročilo nobenih analiz, na osnovi katerih bi najprej sploh ugotovili dejansko stanje, potem pa tudi, kakšne so potrebe, kdo potrebuje stanovanja, kje, kakšna...«

Tako na primer ni jasno niti, koliko stanovanj bi v Sloveniji še potrebovali. »Ocenili so, da jih manjka 6600, od tega v Ljubljani 2500. Ampak to so podatki iz ankete med občinami, v kateri nekatere niso sodelovale, druge niso odgovarjale resno, tretje pa niti same ne vedo, kakšne potrebe imajo. Podatek o 2500 manjkajočih stanovanjih v Ljubljani recimo izhaja iz števila prijavljenih na razpise za najem občinskih stanovanj, ampak na te razpise se v osnovi prijavljajo samo tisti, ki vedo, da imajo vsaj majhno možnost biti izbrani,« opozarja Sendi.

Bi kdo delil kuhinjo?

Če ob tem država hkrati ne ve, kakšna stanovanja bi prebivalci potrebovali in kje ter kako, ukrepi stanovanjske politike hitro postanejo neučinkoviti. »Ljubljanska občina skuša pri starejših že približno deset let uveljaviti odkup stanovanja z doživljenjsko rento, a brez omembe vrednega uspeha. Kljub temu ta ukrep ostaja zapisan tudi v osnutku nacionalnega programa,« pojasnjuje dr. Sendi.

Pilotni projekti novih oblik sobivanja, kot so stanovanjske skupnosti, so po njegovem sicer dobra odločitev, a veliko bolje bi bilo, če bi imeli o tem prej narejeno analizo. »Stanovanjski sklad bo namenil denar za gradnjo ene ali dveh skupnosti s po 30 stanovanji, potem pa bo ugotavljal, ali si ljudje ta stanovanja sploh želijo. Glede na to, da bodo morali živeti skupaj in si deliti prostore, tudi kuhinjo, si jih mogoče ne bodo. Da niti ne omenjam vprašanja lokacije, potrebne velikosti stanovanjskih enot, morebitnih želja po posebnih programih v skupnosti, kot je kmetijska pridelava, zaradi katerih se projekt tudi lahko konča neuspešno. In spet bomo dobili nasedlo investicijo, tako kot stanovanja v Pivki, ki jih sklad ne more prodati.«

Brez finančnih izračunov...

Pripomb na osnutek je še več. Stroka se recimo že ves čas zavzema, da pri 90-odstotnem lastništvu stanovanj država teh vsaj nekaj časa ne bi več gradila, kupovala in prodajala. A čeprav se želi ministrstvo osredotočiti na razvoj najemniškega trga, v predlaganem osnutku recimo ostaja ukrep najema z možnostjo odkupa. Dr. Sendi omenja še nejasno opredeljene pojme, kot je recimo točen pomen sheme za mlade, pa odsotnost finančne opredelitve ukrepov... Mnenja in predloge k osnutku bo ministrstvo sicer zbiralo do 25. marca, predvidoma maja pa bo predlog novega nacionalnega stanovanjskega programa pripravljen tudi za sprejem v vladi.