Microsoft Slovenija sodeluje v Zlati niti vse od njenega začetka. Prvi dve leti, torej v Zlati niti 2007 in 2008, in nato še v letu 2011 je bil izbran za najboljšega zaposlovalca – prvo leto še med malimi podjetji, drugo pa že med srednje velikimi. Srednje veliko podjetje je Microsoft tudi zdaj, saj trenutno zaposluje 57 ljudi.Imajo pa tudi 16 zaposlenih prek agencij in šest študentov.

Sodelovanje in doseganje lepih rezultatov v Zlati niti jim pomeni dvoje: nagrado za nenehno izpopolnjevanje in vlaganje na področju razvoja človeških virov ter zunanje ogledalo. »Želimo si, da bi bile prakse, vzpostavljene v korporaciji, tudi lokalno med našimi zaposlenimi dobro sprejete,« poudarja Ivana Kranjčević iz službe za razvoj kadrov v Microsoftu. . Od lani vsa svoja prizadevanja usmerjajo v preoblikovanje Microsofta. Vpeljali so nov pristop ocenjevanja uspešnosti ter v skladu s spremembami kulture podjetja prilagajajo prejšnje programe in postopke. Želijo ustvariti še bolj inovativno in odprto okolje z več sodelovanja, v katerem lahko zaposleni uresničijo svoj potencial in obenem pozitivno vplivajo na organizacijo.

»Ponovno želimo poudariti doseganje rezultatov s skupinskim delom ter  skozi vse leto spodbuditi hitrejše in nenehne povratne informacije, ki bodo ekipam omogočile, da se učijo, rastejo in dosegajo rezultate. Nazadnje pa želimo nagraditi prispevke, ki so vplivali na uspeh podjetja. Gre za pomembno razliko, saj upoštevamo dejanski vpliv na poslovanje in ne le aktivnosti zaposlenih. Zaradi tega smo opustili tradicionalni pristop k ocenjevanju uspešnosti in oblikovali prilagodljivejše okolje, ki bolj spodbuja zaposlene in zahteva več odgovornosti od vodij,« je naštela spremembe in novosti Ivana Kranjčević.

Ker so prepoznali potrebo po bolj rednih in enostavnejših stikih med vodjami in zaposlenimi, so uvedli četrtletne sestanke, na katerih se vodja in zaposleni pogovorita o stanju prednostnih nalog, priložnostih za učenje, morebitnih napakah ter načrtih in rasti v naslednjem obdobju.

Microsoft tako lokalno kot v tujini nenehno odpira nova delovna mesta, zato se priložnosti za zaposlovanje dobrih kadrov nikoli ne končajo. Od začetka letošnjega poslovnega leta, ki pri njih traja od 1. julija 2014 do 30. junija 2015, so zaposlili osem novih sodelavcev, v teh dneh pa bodo končali še pogovore s kandidati za dve dodatni delovni mesti. »Za Microsoft je pomembno, da ima oseba veliko željo doseči več in da je sposobna skupinskega dela v mednarodnem okolju. Želimo si pametnih in inovativnih posameznikov, ki imajo strast do tehnologije ne glede na to, ali so formalno znanje pridobili doma ali v tujini.«

Kako pa v Microsoftu gledajo na pomen multidisciplinarnosti in nastajanje novih poklicev? »Potrebe po novih poklicih narekujejo trendi na področju informacijskih tehnologij, kot so na primer internet stvari ter spletna varnost in zasebnost. Veščine 21. stoletja, kot so logično in kritično razmišljanje, skupinsko delo, kreativnost in inovativnost, če jih naštejemo le nekaj, so tisto znanje, ki bo vse bolj krojilo potrebe jutrišnjih zaposlovalcev.« jpš