Mikrografija je gazela, ki se je izboru najboljših zaposlovalcev pridružila v Zlati niti 2009. Podjetje se ponaša z dvakratnim nazivom gazela dolenjsko-posavske regije, saj je bilo za najboljše najhitreje rastoče podjetje regije prepoznano leta 2009 in leta 2011.

Mikrografija je leta 2014 ustvarila 4,4 milijona evrov prihodkov, konec leta 2015 bodo vsaj še nekaj odstotkov višji. Trenutno imajo 63 zaposlenih in rasti obsega dela bo sledila tudi rast števila zaposlenih, pojasnjuje Damjana Pirnar, izvršna direktorica v Mikrografiji. »V svoje vrste vabimo ambiciozne, prodorne in znanja željne posameznike, ki jih bolj kot individualen uspeh zanima uspešnost celotne ekipe ter dolgoročno sodelovanje. Kot že nekaj minulih let, smo tudi zdaj osredotočeni na IT-strokovnjake, vodje projektov pa tudi prodajne specialiste, ki že imajo izkušnje s prodajo tovrstnih rešitev.«

Zadnje mesece so veliko delali za širitev nabora rešitev za obvladovanje dokumentov na področju zavarovalništva in javne uprave, posebno veliko energije so usmerili tudi v rešitve, ki so vezane na e-račun. In kako jim kaže v letu 2015? »Projekt e-račun se je krepko prevesil tudi v leto 2015, saj so uporabniki po večini čakali bodisi na spremembo zakonodaje in s tem podaljšanje roka bodisi na ustrezne rešitve ponudnikov. Trenutno še vedno pridobivamo nove naročnike za pošiljanje in e-hrambo e-računov. Pričakujemo pa tudi prehode med ponudniki in izbiro več ponudnikov za pošiljanje e-računov hkrati. V letu 2015 pričakujemo nadaljevanje trenda v najemanju različnih storitev, produktov in infrastrukture v oblaku,« je pojasnila Pirnarjeva.

Hitro rastoča podjetja lahko hitro zaidejo v past, če se pri rasti obsega posla pozabi na delo z zaposlenimi, pritrjuje Pirnarjeva, zato je treba biti preudaren. »Hitra rast omejuje skrbno in sistematično delo z zaposlenimi, vendar se prej ali slej pokažejo pomanjkljivosti v timu. Jasno je namreč, da so aktivnosti prvenstveno usmerjene v kupce, zaposleni pa se trudijo te aktivnosti izvesti po svojih najboljših močeh. Tega cikla se ne da tako enostavno preprečiti, lahko pa smo nanj pozorni in predvsem s sodelovanjem pri projektih, kot je Zlata nit ali Certifikat družini prijazno podjetje, spremljamo odklone od želene klime ter hitro reagiramo.«

V Zlati niti sodelujejo predvsem zato, da si s pomočjo zunanje organizacije postavijo ogledalo, ki jim pokaže jasno sliko, kako ravnajo s svojimi kadri. »Pridobljene rezultate ankete skrbno pregledamo in razmislimo, kaj bi lahko še izboljšali in spremenili. V zadnjem času veliko delamo na področju nagrajevanja in pohval ter s tem povezanega definiranja ciljev za posameznega zaposlenega. Trenutno načrtujemo pripravo razvojnih načrtov za ključne in perspektivne kadre,« napoveduje Damjana Pirnar. jpš