List je malo podjetje, specializirano za programsko opremo za potrebe medicinske stroke. Sedež ima v Tehnološkem parku Ljubljana, zaposluje pa 15 ljudi. Podjetje, ki ga vodi Mirjam Kerpan Izak, deluje že 26 let. V Zlati niti sodeluje šestič in vsakič se je uvrstilo med finaliste. »Zlata nit nam že vsa ta leta daje objektiven vpogled v odnose med vodstvom in zaposlenimi in je hkrati tudi pripomoček, s katerim zaposleni izpostavijo področja, kjer imamo še rezerve – obremenjenost zaposlenih, izkoriščanje vseh potencialov, več razgovorov,« razmišlja direktorica.

V podjetju so v zadnjih dveh letih močno okrepili ekipo za podporo strankam, želijo pa si še kakšnega dodatnega strokovnjaka na področju razvoja. »A časi so negotovi, redne zaposlitve pa za nas drage  in nefleksibilne, zato razmišljamo tudi o alternativnih možnostih, kot je povezovanje s sorodnimi podjetji ali outsourcing,« pojasnjuje Mirjam Kerpan Izak. Tudi leto 2015 bodo posvetili intenzivni prenovi svojega glavnega produkta – zdravstvenega informacijskega sistema Hipokrat. »Prenova, ki poteka zadnji dve leti, je postopna, z njo pa želimo obstoječim in novim uporabnikom ponuditi sodobno intuitivno rešitev, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike. Načrtujemo tudi rešitve za mobilne naprave, vse več pa je tudi integracij z drugimi sistemi.«

Zadnja leta se še zlasti hitro spreminjajo tudi poklici, nastajajo novi poklici, ki si jih ljudje sami oblikujejo na temelju multidisciplinarnih znanj. Odprtost za učenje in prepletanje različnih znanj pri delu podpirajo tudi v Listu. »V Listu je širina pomembna, saj za razvoj uporabljamo agilne metodologije, kar pomeni, da morajo imeti posamezniki tako tehnična kot tudi vsebinska znanja. Ogromno delamo z ljudmi, zato se konstantno izobražujemo tudi na tem področju, velik poudarek je na timskem in projektnem delu in vse to skupaj pomeni, da dejansko iščemo  ljudi s širino, ki so se pripravljeni konstantno učiti in nadgrajevati svoje znanje na različnih področjih.«

Kako jim v bitki na trgu, ki je včasih tudi neusmiljena, uspe poskrbeti za to, da so ljudje zadovoljni, zavzeti, kreativni, da zavestno delajo kar se da najbolje in zavedajoč se medsebojne odvisnosti? »List je med podjetji, ki se ukvarjajo z zdravstveno informatiko, med manjšimi, kar prinaša tako slabosti kot tudi prednosti.  Ena naših glavnih prednosti je ravno v tem, da smo med seboj povezani, da vsi poznamo vse projekte, da vsak ve, kaj bo njegov del prispeval h končni rešitvi, in da smo skupaj takrat, ko nam gre dobro in ko nam gre slabo. Smo kot kamenčki mozaika, posamezen del sicer morda ni velik, a samo skupaj lahko tvorimo celo sliko brez napak.« jpš