Za sodelovanje v izboru Zlata nit so se odločili zaradi številnih projektov na področju kadrov in zaradi katerih se uvrščajo med sodobne delodajalce. »Zaradi tega smo se tudi prepoznali v poslanstvu projekta Zlata nit, saj predstavlja podjetja, ki zaposlenim poleg stabilnega delovnega okolja omogočajo tudi uresničevanje talentov, osebni in profesionalni razvoj ter spodbujajo pogum za nove poslovne dosežke. K sodelovanju so nas spodbudili tudi zaposleni sami, saj ne manjka trenutkov, ko se sami želijo pohvaliti, v kakšnem podjetju delajo in kako lahko razvijajo svoje potenciale,« pojasnjuje Martin Kokol, direktor skupnih služb v Lidlu Slovenija.

V preteklem letu so začeli z izvajanjem pomembnih projektov za njihove zaposlene, ki še dodatno potrjujejo, da Lidl nudi stimulativno in zdravo delovno okolje. »Naše zaposlene vsako leto povabimo na skupni piknik, ob začetku šolskih počitnic bomo letos že drugič pripravili tudi počitniški tabor za otroke naših sodelavk in sodelavcev. Julija 2014 smo se ob prejetju osnovnega certifikata družini prijazno podjetje zavezali, da bomo v treh letih uvedli kar 17 ukrepov s področja organizacije dela, politike informiranja in komuniciranja, razvoja kadrov, vodstvenih veščin in organizacije dogodkov tudi za družinske člane zaposlenih. Zavedamo se, da je delo v trgovinski dejavnosti stresno, zato smo v tem letu v okviru projekta Promocija zdravja začeli s serijo antistresnih delavnic za vse zaposlene. Obenem je razlog za prijavo v izboru Zlata nit 2014 tudi želja, da predstavimo svoje dobre prakse in izkušnje delimo z drugimi uglednimi podjetji v Sloveniji.«

Lidl trenutno zaposluje že več kot 1300 ljudi. »Lani smo jih na novo zaposlili približno 200, podobno število novo zaposlenih načrtujemo tudi za letošnje leto. Poudarek bo tako na zaposlovanju v prodaji, kot tudi na strokovnih področjih v centrali. Priložnost dajemo tudi kariernim začetnikom, ki jim v okviru našega mednarodnega »trainee programa« omogočamo intenzivno dveletno uvajanje in izpopolnjevanje na različnih strokovnih področjih,« je pojasnil Martin Kokol.

Pri zaposlovanju dajejo prednost posameznikom, ki so se pripravljeni učiti, se razvijati, znajo delati samostojno in iščejo nove izzive. Ne dajejo pa avtomatično prednost ljudem z izkušnjami iz tujine, čeprav so te zelo dobrodošle. »Številnim našim zaposlenim tudi sami dajemo možnost dodatnih izobraževanj in izpopolnjevanj v tujini. Študentom, ki imajo ambicije za študij v tujini, ponujamo mednarodno štipendijo za pridobitev izobrazbe 1. bolonjske stopnje na študijski smeri mednarodno trgovinsko poslovanje.«

Po Kokolovem mnenju Lidlove zaposlene odlikuje pogum, samozavest, kreativno razmišljanje, zadovoljstvo na delovnem mestu, vztrajnost in predvsem odgovornost. »Dobro delujejo v ekipah, kjer izražajo spoštovanje drug do drugega, jasno komunicirajo, oblikujejo izboljšave in predvsem dobro sodelujejo, saj se zavedajo, da je to edini način za doseganje ciljev in izpolnjevanje nalog. Lidlovi sodelavci čutijo izredno pripadnost in povezanost s podjetjem, kar dokazujejo odlični rezultati naše redne raziskave zadovoljstva zaposlenih. Mednarodne raziskave nas na teh področjih uvrščajo v sam vrh primerljivih podjetij. Naše sodelavke in sodelavci se tudi aktivno vključujejo v trajnostni koncept podjetja, ki smo ga poimenovali Ustvarimo boljši svet, v okviru katerega se odzivajo na različne humanitarne aktivnosti in pobude v družbi,« je naštel Martin Kokol. jpš