Občani, ki so se lani prijavili na 16. javni razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, bodo predvidoma marca izvedeli, ali so med srečnimi upravičenci, ki si lahko obetajo selitev v neprofitno najemno stanovanje. Sklad je od maja do septembra lani prejel kar 3432 vlog, a ker ima na voljo le okvirno 400 stanovanj, si slednja lahko obetajo le tisti, ki jih bo sklad po številu točk uvrstil najvišje na prednostno listo.

Nekateri najemniki bodo dom našli v prenovljeni stavbi na Hladilniški ulici ter v izpraznjenih starejših stanovanjih na posameznih drugih lokacijah na območju Ljubljane in Vrhnike. A mnogi srečni upravičenci do neprofitnih stanovanj bodo na svoj dom morali čakati vse do leta 2017. Sklad bo bodoče najemnike vseljeval tudi v soseski Polje IV in Dolgi Most, ki nista še zgrajeni.

Po podatkih iz stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za letošnje in prihodnje leto, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali na marčevski seji, je družba CGP na Dolgem Mostu že začela z gradnjo soseske s 30 stanovanji, z deli pa naj bi zaključila do marca 2016. Gradnja soseske Polje IV, v kateri sklad načrtuje 68 stanovanj, pa naj bi se začela prihodnje leto in končala do konca leta 2017, kaže stanovanjski program.

Gradnja soseske Polje III teče nemoteno

Upravičence do stanovanj bo sklad vseljeval tudi v sosesko Polje III, katere gradnja naj bi se po napovedih sklada končala sredi maja letos. Direktor sklada Sašo Rink je zagotovil, da glavna izvajalca Trgovsko gradbena hiša (prej Begrad trgovina) in Operis ter njuni podizvajalci delajo nemoteno.

Spomnimo, stanovanjski sklad je pogodbo za gradnjo Polja III sklenil z novomeško družbo Begrad, ki se je zavezala, da bo dela opravila za nekaj manj kot 10,8 milijona evrov. A družba je lansko jesen zabredla v stečaj in ljubljanski sklad je po Rinkovem pojasnilu odstopil od pogodbe.

Sklad je do sedaj glavnim izvajalcem in njihovim podizvajalcem plačal že približno 6,2 milijona evrov. Zaradi stečaja Begrada je sklad unovčil bančno garancijo v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov, stečajnemu upravitelju pa je prijavil še za dodanih 2,25 milijona evrov terjatev. Ta znesek predstavlja nepobotani del pogodbene kazni, ki jo je sklad obračunal zaradi zamude pri vmesnih rokih gradnje, je pojasnil Rink.

Neprofitna najemna stanovanja tudi za mlade

Stanovanjskih program razkriva še, da je ljubljanski sklad državo zaprosil za povišanje neprofitne najemnine za 25 odstotkov. Pojasnili so, da se najemnina od leta 2007 ni spreminjala, čeprav so druge cene rasle. Omenili so tudi, da so državo novembra lani ponovno zaprosili za spremembo zakona o javnih skladih, ki bi jim omogočila večje zadolževanje in posledično možnost gradnje več novih stanovanj. Pojasnili so, da je od povišanja najemnine in spremembe zakona odvisen obseg uresničevanja v stanovanjskem programu zastavljenih ciljev.

Zanimiva novost v stanovanjskem programu Mestne občine Ljubljana so neprofitna najemna stanovanja za mlade od 15. do 29. leta. Sklad je ocenil, da je ta družbena skupina zelo ranljiva, ker so mladi finančno šibki in ne morejo sami rešiti stanovanjskega problema. Letos bodo na stanovanjskem skladu pripravili pravilnik o dodeljevanju stanovanj mladim do 29. leta, ki ga bo moral potrditi še mestni svet. Javni razpis za pridobitev tovrstnih stanovanj pa naj bi bil objavljen že prihodnje leto.