Poravnavo je takoj po nastopu oblasti leta 2010 sklenil Bogataj, občane pa je stala 620.000 evrov. Denar pa ni šel na račun zadruge, ampak na poseben račun odvetnika Gnilšaka, ki je županu obenem sestavljal politično koalicijo in v času od nastopa njegovega mandata do konca leta 2013 zaslužil skoraj 300.000 evrov. Direktor Teran in odvetnik Gnilšak sta bila obtožena zaradi oškodovanja upnikov zadruge, ki so ob poravnavi pričakovali poplačilo terjatev, a je denar očitno ostal na fiduciarnem računu Gnilšaka, ki je svojo odvetniško pisarno konec leta 2013 prodal in domnevno živi v tujini. Gnilšak tudi ni nikoli želel pojasniti, kaj se je z denarjem poravnave zgodilo, ob prodaji odvetniške pisarne Mateji Likozar Rogelj pa je svoj fiduciarni račun zaprl.

Pred časom je bil precejšnje presenečenje odstop od kazenskega pregona Bogataja, ki je bil ovaden in v sodni preiskavi, a za sojenje tožilstvo ni zbralo dovolj dokazov. Ga je pa sodnica Dvornikova povabila na sodišče skupaj z obtoženima, kar pa je pravica sodnika, ki vodi postopek. V kakšni vlogi je vabljen, nismo izvedeli.

Sodnica in politika

Da bo zadevo vodila Dvornikova, je vsaj zanimivo. Predvsem zato, ker je bila v času Bogatajevega županovanja na čelu občinske volilne komisije, ki je bila pod drobnogledom javnosti v več zadevah. Članica njene komisije je namreč javno trdila, da je pri njej stanoval izvoljeni svetnik SD Beno Fekonja, kar pa ni res. Dvornikova kot predsednica volilne komisije je ocenila, da pri tem ni bilo nič narobe. Stranka SD je na zadnjih lokalnih volitvah Fekonjo »kaznovala« s tem, da ga je uvrstila na zadnje mesto kandidatne liste in ni bil več izvoljen.

Dvornikova je vodila komisijo tudi lani, ko so se zoper ravnanje volilnega štaba Mohorja Bogataja pritoževali v volilnem štabu Boštjana Trilarja zaradi znane zgodbe domnevnega kupovanja glasov s porcijami čevapčičev. Prav tako pa je k njenemu delu imela kritične pripombe predsednica volilnega odbora v krajevni skupnosti Trstenik, kjer so zaradi suma prirejanja izidov vsi člani odbora podali kazensko ovadbo.

Sodnici Dvornikovi ni mogoče vnaprej ničesar očitati, a njen izbor in obenem dejstvo, da je bila vpletena v nekaj spornih zadev kot neposredna udeleženka postopkov ob volitvah, ni dobra popotnica razčiščevanju okoliščin sporne poravnave, na katero je že leta 2011 opozoril bivši direktor mestne uprave Aleš Sladojević.