Ali to drži, smo želeli preveriti pri direktorju Nivoja Eka Klemnu Seniču, ki pa je bil zaradi drugih obveznosti za nas nedosegljiv. V tajništvu so pojasnili, da bodo na vprašanje odgovorili po elektronski pošti, vendar niso vedeli, kdaj. Šuštar je svoj sum, da gre za kaznivo dejanje, prijavil policiji. Odzvala pa se je tudi Cinkarna Celje, ki je podjetje Nivo Eko posebej opozorila, da morajo z zemljino na območju, kjer delajo nasipe, ravnati zelo pazljivo. Posebej so poudarili, da ne sme priti do prašenja, ker lahko delavci prašne delce vdihujejo. Očitno se v cinkarni zavedajo, kako onesnažena je zemlja na sotočju Voglajne in Savinje, saj so izvajalce gradbenih del opozorili celo, da je treba preprečiti tudi vnos prašnih delcev preko prebavnega trakta in da je zato na delovišču prepovedano uživanje hrane, pitje in kajenje.

Ali je bilo podjetje Nivo Eko res tako malomarno, da je močno onesnaženo zemljo s tovornjaki vozilo naokoli in jo uporabljalo pri gradnji protipoplavnih nasipov, bodo morali ugotoviti policisti. Po neuradnih podatkih so predstavniki podjetja vodilnim na celjski občini zagotovili, da so odvažali samo naplavine iz struge Hudinje.