»Pozneje bomo morali odšteti še 62.000 evrov za vzdrževanje restavracije Prestreljenik 2200 metrov visoko nad Bovcem. Občina pa bo Heto oprostila komunalnega prispevka za parkirišče,« je zadovoljen župan Valter Mlekuž. Dodaja: »Naredili smo odločilni korak k uresničevanju naših načrtov, da bi naše edino visokogorsko smučišče ponovno usposobili za novo zimsko sezono. Pogoj za to pa je pravočasen začetek obnovitvenih del, ki je pogojen tudi s prenosom lastništva na občino.«

Hit soglaša z načrti občine

V to pa morajo privoliti tudi ločitveni upniki. Eden izmed njih je Hit Nova Gorica. Predsednik uprave Dimitrij Piciga nam je dejal, da se s tem predlogom strinjajo: »V družbi Hit idejo o prenosu krožne kabinske žičnice in restavracije na vrhu smučišča Kanin na Občino Bovec podpiramo. S to namero je seznanjen tudi nadzorni svet družbe, trenutno potekajo še postopki seznanitve lastnikov, hkrati pa tudi že začetni pravni postopki za uresničitev te rešitve, ki predstavlja enega ključnih vzvodov za nadaljnji razvoj bovškega turizma.«

Komisijo za obnovo Kanina vodi občinski svetnik in poslanec v državnem zboru Danijel Krivec. »Potem ko bomo prenesli na občino krožno kabinsko žičnico in restavracijo Prestreljenik, se bo začel drugi del zgodbe. In sicer prenos preostalih naprav na smučišču Kanin na občino. O tem se že pogovarjamo s stečajno upraviteljico. Ko bomo imeli vse potrebno urejeno, bomo ustanovili novo podjetje za upravljanje kaninskega smučišča,« je optimist Krivec.

Načrti za prenovo pripravljeni

Načrti za prenovo so pripravljeni, prav tako finančna ocena, nam je povedal dr. Jože Duhovnik, lastnik mednarodnega podjetja za industrijski inženiring. »Predlagal sem tehnične rešitve. Lahko jih uresničimo, če bomo začeli delati vsaj okoli 20. marca, nikakor pa ne 10. septembra, kar je običaj v žičničarstvu. Začeli bomo dela na spodnjem delu krožne žičnice, ko pa bo sneg skopnel, bomo šli na zgornjo postajo,« pravi dr. Duhovnik, ki zelo dobro pozna razmere na Kaninu. »Naprave bomo popravili. Lani jih je poškodovala debela snežna odeja, ko je bilo na Kaninu 14 metrov snega. Šlo je za izjemne razmere. Vse naprave bodo za zdaj ostale. Uredili bomo tudi žičnico Prevala, tako da bo spet na voljo povezava z italijanskim delom. Tudi ekipe so tako rekoč pripravljene za delo.«