Lani so skoraj 10.000 ton odpadkov oddali prevzemniku Gorenju Surovini, za vsako tono pa so plačali skoraj 120 evrov, kar skupno znese več kot milijon evrov. Biološke odpadke z lastnimi vozili delavci Komunale Kranj vozijo na Vrhniko, kjer jih prevzame Papir servis; letni strošek znaša okoli 300.000 evrov. Zaradi zapletov s prekladanjem odpadkov po zaprtju centra na Zarici so že lani predlagali visoko podražitev odvoza za gospodinjstva, a jim ni uspelo. izguba je pogojena z dejstvom, da vse občine lastnice komunale – večinska je občina Kranj, preostale so še Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Jezersko, Preddvor in Medvode – niso bile pripravljene pokrivati novih stroškov zaradi zapletov s pretovorom smeti.

Cerklje v Ljubljano

Izvedeli smo, da so občine neenotne tudi glede tega, kako bo z odvozom smeti v prihodnje. Eni bi jih recimo odvažali na Mežakljo oziroma jeseniško deponijo, drugi v Ljubljano. »Od jeseni začenjamo uresničevati pogodbo s Snago in naše smeti bodo končale v Ljubljani. V zadnjih letih smo bili s komunalo in storitvami večkrat nezadovoljni, tako da smo se morali priključiti na domžalsko čistilno napravo in podobno. Ni izključena prodaja našega deleža v komunali v prihodnje. Vsekakor hočemo jasne in čiste račune poslovanja in šele na podlagi tega tudi načrt za letos in naprej. Rešitev zagat z odvozom odpadkov odgovorni niso ponudili v obliki, ki bi bila sprejemljiva za vse, cene pa je najlaže višati,« je kritičen župan občine Cerklje Franc Čebulj.

Na skupščini Komunale Kranj se včeraj lastniki niso strinjali ne s predstavljenim poročilom o poslovanju za lani ne z načrtom za letos. Terjajo jasno analizo, kam bodo v prihodnje najceneje vozili odpadke. Obenem pa so opozorili tudi na visoke stroške zunanjih svetovalcev in zavrnili nagrado direktorju Evstahiju Drmoti za poslovanje v letu 2013, ko je komunala poslovala z dobičkom malo več kot 200.000 evrov, in s tem pokazali nezadovoljstvo z vodenjem.