Župan Franci Rokavec je s sodbo upravnega sodišča zadovoljen, saj je njihova odločitev identična tisti, ki so jo pričakovali in tudi napovedovali, zdaj pa od gospodarskega ministrstva pričakuje, da bo njihovo vlogo rešil v prid občine. Spomnimo, da je sicer ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo litijsko vlogo zavrnilo, ker je občina želela odkupiti zemljišče, ki ga je kot stvarni vložek v vrednosti enega milijona evrov vložila v družbo SVC Litija, z evropskimi sredstvi pa bi radi odkupili tudi nepremičnino, ki je posredno že v njihovi lasti. Pri tem je ministrstvo podvomilo o gospodarnosti takšne naložbe in opozorilo na (nedovoljeno) državno pomoč gospodarski družbi SVC Litija, ki je v občinski lasti in bi s pridobljenimi sredstvi zmanjšala svoj 10,5 milijona evrov visok dolg do bank.

Pomanjkljivo o državni pomoči in negospodarnosti

Odvetniška družba Mužina, Žvipelj in partnerji v tožbi ministrstvu očita, da je vsebina izpodbijanega sklepa »bistveno pomanjkljiva, nekonkretizirana in ne omogoča vsebinskega preizkusa glede nedopustnosti nakupa nepremičnine«, dvome ocenjevalne komisije o smiselnosti litijske naložbe (z evropskimi sredstvi) pa označi za nesprejemljive, saj zgolj dvomi, brez navedb o kršitvah, ne morejo biti podlaga za odločitev, ki so jo sprejeli. Ob tem ministrstvu še očitajo, da so litijsko vlogo izločili, preden so spisali sklep o njeni zavrnitvi ter tako obrazložitev priredili »potrebi 'pokritja' razlogov za neizbiro, ki jih je bilo treba umetno vzpostaviti«. Na ministrstvu so vse očitke zavrnili in vztrajali, da so v sklepu podali obširno obrazložitev s sklicevanjem na relevantno zakonodajo ter ustrezne določbe javnega poziva, na katerem so po sistemu »kdor prej pride, prej melje« delili evropska sredstva. Na ministrstvu v odgovoru na tožbo še poudarjajo, da je želela občina svojemu podjetju SVC Litija priskrbeti državno pomoč pri vračanju posojil, s čimer bi šlo za kršitev slovenske in evropske zakonodaje, poleg tega pa občina prostorov medgeneracijskega središča ne bi oddajala po ekonomskih cenah, s čimer ne bi zagotavljali gospodarne rabe kupljenih prostorov.

Denar je ministrstvo že razdelilo

Na občini so dodatna pojasnila ministrstva znova označili za neresnična in neutemeljena ter vztrajali, da je bila njihova vloga zavrnjena iz »povsem (neutemeljenih) tretjih razlogov«. Upravno sodišče z višjo sodnico Marjanco Faganel na čelu je tako Litijanom pritrdilo v delu, ki se nanaša na bistveno pomanjkljivo obrazložitev zavrnjene vloge, predvsem glede državne pomoči kot negospodarnosti nakupa objekta. Kdaj bo ministrstvo znova odločalo o litijski vlogi, včeraj do zaključka redakcije nismo uspeli izvedeti, prav tako ne, kje bodo zagotovili sredstva, če bi tokrat litijski občini ugodili, saj so vsa sredstva omenjenega razpisa že razdelili med druge takrat upravičene projekte.