Horoskope je treba predvsem ločiti na dnevne in rojstne. Prvi so namenjeni izključno zabavi, drugi, kot zatrjujejo astropsihologi, predstavljajo »zemljevid duše«. V grobem jih lahko definiramo kot shematski prikaz leg planetov, Sonca in Lune na nebu v trenutku rojstva nekega posameznika.

Različne javnomnenjske raziskave so pokazale, da dnevne horoskope dokaj redno prebira več kot 50 odstotkov ljudi, nekaj čez 20 odstotkov pa jih verjame, da so »prerokbe« resnične. Zakaj smo pravzaprav tako zvesti horoskopom? »Iščemo obljubo srečne prihodnosti, ne da bi zanjo morali kaj narediti. Želimo se znebiti odgovornosti, a v resnici horoskop tega ne daje, temveč nas nasprotno vrača k sebi,« pojasnjuje psihologinja Irena Roglič Kononenko.

Niso vsi umetniki tehtnice

Francoski psiholog in statistik Michel Gauquelin je v svojem delu Kozmične ure: od astrologije do moderne znanosti (1982) postavil tezo, da v dnevne horoskope radi verjamemo oziroma se nam zdijo pisani prav za nas, ker izvrstno izkoriščajo arhetipe. »V njih vidimo obrise dobro definirane osebnosti. Psihološki vzorci astrologov so dokaj sofisticirani; lahko jih je prilagoditi vsaki stranki, tako da je ta nazadnje prepričana, da ima opraviti z resnično čarovnijo.« Po njegovem mnenju je absurdno trditi, da se določen tip osebnosti pogosteje pojavlja med ljudmi, ki so rojeni znotraj nekih datumskih okvirov. Tako bi morali imeti vsi, ki so rojeni v znamenju tehtnice, umetniške sposobnosti, ker znaku vlada Venera, planet umetnosti in lepote. Znanstveniku Farnsworthu je uspelo dokazati, da ni tako – raziskal je rojstne datume več kot 2000 slavnih slikarjev in glasbenikov, tehtnica pa tem ni vladala nič pogosteje kot druga znamenja.

Da horoskopi v dnevnih časopisih spadajo v tako imenovano popularno astrologijo, ki je namenjena predvsem zabavi, se strinja tudi snovalec tovrstnih napovedi Janez Sedej iz podjetja Planet 2, saj bralcem ne prikriva, da je nemogoče napovedati, kaj se bo v določenem dnevu dogajalo vsem ovnom ali bikom različnih starostnih skupin. Kljub temu meni, da dnevni horoskop lahko ljudem pomaga pri pomembnih odločitvah na različnih področjih ali jih opozori na posebne vplive in s tem olajša določene situacije.

In kako pravzaprav poteka sestavljanje dnevnega horoskopa? »Treba je preučiti dnevni vpliv planetov ter ugotoviti, kakšen je njihov vpliv na posamezna znamenja. Pri sestavljanju se najbolj osredotočam na položaj Lune in njene aspekte, s pomočjo katerih nato oblikujem ustrezno besedilo. Upoštevati je treba dejstvo, da morajo biti vsebine čim privlačnejše, niso pa horoskopi vedno le pozitivni,« razkriva Sedej.

Rojstvo kot »seme« osebnosti

Psihološki astrolog Mario Baar meni, da dnevni horoskopi nimajo kaj dosti skupnega z »resno astrologijo«, torej psihološko astrologijo, ki po njegovih besedah izjemno natančno ugotavlja arhetipsko strukturo osebnosti, lahko odkriva stvari, ki jih človek ne opazi pri sebi, četudi se dobro pozna, ter ima izjemno moč analiziranja in poglabljanja. Vendar se ne ukvarja s prognozami za prihodnost, čeprav »je zlahka opaziti usmeritve v prihodnost, ki pa so vezane na razvoj osebnosti in duše v celoti«.

Rojstni horoskop (ta zajema štiri glavna življenjska področja, in sicer osebnost, zasebno življenje, partnerske odnose in poklicno življenje, ter področja, kot so finančno stanje, osebne vrednote, komunikacijske sposobnosti ali spolnost) je popolnoma astronomski, kar pomeni, da so pozicije planetov, zvezd, asteroidov in satelitov astronomsko določene za specifičen trenutek v času in prostoru. »Rojstni horoskop je zgolj astronomska slika trenutka rojstva in nič več kot to. Zakaj trenutek rojstva? Ker to predstavlja 'seme' osebnosti, kjer so zapisani vsi potenciali, ki pa se morajo v življenju šele razviti in manifestirati. Postopek določanja rojstnega horoskopa je torej popolnoma matematičen, sloni pa na efemeridah oziroma zapisih pozicij nebesnih teles za določen dan, mesec in leto ter na sistemu astroloških hiš, torej matematičnih tabel, ki razdelijo horoskop na 12 neenakih segmentov.«

Za vsakega človeka unikaten

Za izris rojstnega horoskopa se uporablja računalnike z ustreznimi programi, ki delo opravijo izjemno hitro in dosledno, vendar je treba za izdelavo poznati natančen datum, uro in minuto ter kraj rojstva, zato je rojstni horoskop povsem unikaten za vsakega posameznika in opisuje samo njegovo osebnost. »Tudi dvojčki imajo različen čas rojstva, običajno v razmaku najmanj petih minut, kar pa že vpliva na spremembo v rojstnem horoskopu. Če pa imata dvojčka povsem enak čas rojstva, kar se zgodi ob carskem rezu, je njuna usoda pogosto zelo podobna, četudi sta kasneje vzgajana pri različnih družinah,« poduči strokovnjak.

Vendar, kot je zapisal slovenski klinični psiholog Viktor Gerkman, »izračunati horoskop ni posebna umetnost, morda le kaka tisočinka napora, ki ga človek mora vložiti, da bi znal horoskop tudi dobro interpretirati«. Podobno opozarja Mario Baar: »Veliko natančnost, ki izhaja iz horoskopskega zapisa, mora obravnavati zelo izkušen psihološki astrolog, sicer lahko izgubi mnogo svoje vrednosti.« Ob pravilnem ravnanju pa astroterapija lahko pride do izjemno globokih uvidov o tem, »kaj se 'skriva' v posamezni osebnosti, kje so vzroki za trenutno stanje in kakšne so možne poti, ki vodijo iz labirinta ter s tem do duhovnega razvoja klienta«. A sogovornik še primakne, da tudi ta terapevtska tehnika zahteva svoj čas.

Nič ni zapisano v zvezdah

Ena tistih, ki rojstni horoskop uporablja v terapevtske namene, je tudi psihologinja Irena Roglič Kononenko. Jemlje ga kot izhodišče pogovorov denimo pri razreševanju konfliktnih čustev, težavah v partnerstvu, psihosomatskih problemih, situacijah odločanja in mnogih drugih življenjskih stiskah. Nekatere stranke od nje želijo »le« razlago horoskopa, običajno »tisti, ki še ne zmorejo priznati, da so v stiski, ampak svoj obisk 'zakrinkajo' v radovednost, ki pa ni pravi motiv za poglobitev v horoskop«. A se po njenih besedah takšne stranke ob horoskopu zelo hitro odprejo za osebne in bistvene teme.

Poleg tega je lahko horoskop v pomoč še na nekem drugem nivoju. »Če imam pred sabo tudi horoskop osebe, manj tavam v temi z vprašanji, prej uvidim bistvo problematike. Horoskop je namreč lahko psihološko orodje, s pomočjo katerega spoznavamo sebe in druge, raziskujemo svoje možnosti in se odločamo za aktivnosti. Je zemljevid duše in slika energijskih silnic, ki delujejo v življenju. Človekova naloga je, da jih poskuša uravnovesiti. Kako to zmore, ni odvisno od horoskopa, ampak od človekove lastne dejavnosti. V resnici ni nič zapisano v zvezdah, ampak se sami odločamo, ali bomo življenjske izzive sprejeli in se ob njih razvijali ali pa jih bomo opuščali in obtičali.«

A strokovnjakinja poudarja, da se s svojimi strankami o horoskopu vedno pogovori osebno. »Slepi horoskop, brez stika z osebo, ni smiseln. Energije, prikazane v horoskopu kot povezave med planeti – aspekti, so lahko izražene v pretirani ali prešibki obliki ali pa so že blizu optimalne usklajenosti. Kje na tej poti je človek, ni zapisano v horoskopu, ampak pokaže zrelost osebe, ki jo hitro razberemo v osebnem stiku, torej med pogovorom.«