Izbris obveznic je torej običajno orodje reševanja bank, ki davkoplačevalce ščiti pred bremenom. Priporočila evropske komisije o uporabi državnih pomoči s 1. avgustom 2013 tem načelom sledijo in odpis podrejenih obveznic eksplicitno omenjajo kot instrument delitve bremen reševanja bank.

Četudi bo Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladnost zakona o bančništvu z ustavo RS v primeru izbrisov podrejenih obveznic, ki so se že zgodili, to ne pomeni, da sporna določila ne bodo veljala za naprej. Kar se je zgodilo, je in bo normalen način kritja izgub bank v območju evra in s tem v Sloveniji. Pri tem ne lastniki ne imetniki obveznic bank niso žrtve in tudi ne bodo. Siol.net