Študijska praksa se bo izvajala v prostorih Stalnega predstavništva RS pri EU v Bruslju, na naslovu Rue du Commerce 44 ter po potrebi in v skladu z dogovorjenim programom v prostorih Sveta EU. Izbrani kandidat bo imel možnost praktičnega vpogleda v delo Stalnega predstavništva ter bo v neposredno pomoč diplomatom pri njihovem rednem delu na različnih oddelkih predstavništva, pojasnjujejo v predstavništvu.

Na razpis se lahko prijavijo študentje višjih letnikov slovenske ali tuje fakultete, prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, katerih študijski program je vezan na vsebino dela Stalnega predstavništva. Prijavijo se lahko slovenski študenti, ki so na študijski izmenjavi v Bruslju oz. študirajo na belgijskih univerzah.

Praksa ne bo plačana, prav tako si morajo stroške nastanitve in potne stroške prihoda in odhoda v Bruselj izbrani kandidati kriti sami.

Prijave z življenjepisom, priporočilom profesorja in kratkim motivacijskim pismom lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov barbara.javornik@gov.si.