Občina je imela ob koncu lanskega leta na transakcijskem računu okoli milijon evrov razpoložljivega denarja. Iz predloga odloka je razvidno, da namerava letos za odplačilo glavnic najetih bančnih kreditov nameniti nekaj manj kot 2,4 milijona evrov, za predvidene naložbe pa bodo najeli dodatnih 450.000 evrov. Razveseljivo je, da so držali obljubo in kljub finančni krizi ranljivim skupinam namenili več denarja kot lani. Za varstvo obolelih in invalidnih so rezervirali 286.500 evrov, kar je 70.000 evrov več kot v letu 2014, medtem ko bodo za zagotavljanje varnosti socialno ogroženih namenili 3,7 milijona evrov.

Zdaj je na vrsti Celjski dom

Naložb bo manj, kot so jih bili Celjani vajeni v preteklih letih. Za rekonstrukcije in adaptacije bo na voljo 265.000 evrov. Mladi bodo veseli, ker bo občina razširila kavarno in zajtrkovalnico v Celjskem mladinskem centru, še večji zalogaj pa bo temeljita obnova Celjskega doma, ki je bil zgrajen leta 1906. Pred časom je bil v njem mestni kino Union, zdaj pa dvorano uporabljajo za različne kulturne prireditve. Zgradba je dotrajana, zato nameravajo zamenjati streho, okna, narediti novo fasado in obnoviti notranje prostore. Občina se je s partnerji iz Hrvaške že leta 2012 prijavila na razpis IPA Slovenija-Hrvaška. Projekt Energetska učinkovitost kulturne dediščine je bil sicer izbran, vendar pristojno ministrstvo lani ni podpisalo pogodbe. V Celju upajo, da se bo to zgodilo najkasneje do konca letošnjega marca in da se bodo lahko obnovitvena dela v Celjskem domu začela.

Promocija poklicne prihodnosti

Za spodbujanje lokalnega gospodarstva namerava občina letos nameniti 386.000 evrov. V sodelovanju z obrtniki in malimi podjetniki so lani pripravili akcijski načrt za leto 2015, po katerem bi občina s proračunskim denarjem zasebnikom in zasebnim podjetjem pomagala subvencionirati obrestne mere. Po tehtnem razmisleku so se na občini zdaj odločili drugače. Ker lahko tovrstno pomoč podjetniki in obrtniki dobijo pri Slovenskem podjetniškem skladu in banki SID, bodo proračunska sredstva namenjena za internacionalizacijo celjskega gospodarstva, za subvencioniranje nakupov stavbnih zemljišč in komunalnih prispevkov, za promocijo poklicne prihodnosti in podjetništva.

Že lani so za osnovnošolce vseh triad pripravljali krožke, v katerih so jih seznanili s poklici, možnostmi štipendiranja in smernicami na trgu dela. Zaradi velikega zanimanja nameravajo projekt letos še razširiti. V predlogu odloka proračuna je med drugim 90.000 evrov namenjenih za vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja, 18.000 evrov za zmanjšanje onesnaževanja, 20.000 evrov za obnovitvena dela v Slovenskem ljudskem gledališču Celje in 300.000 evrov za predstavitev dragocenih arheoloških najdb na Glavnem trgu.