Predlog za disciplinski postopek

Bolj sporno je bilo po njihovem mnenju ravnanje dveh strokovnih delavcev, ki sta kršila pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Čeprav ta določa, da morata zaradi večje varnosti vsak oddelek otrok pri dejavnostih, ki so organizirane izven zgradbe vrtca in igrišča, spremljati vzgojitelj in polnoletna oseba, se v Šmarju pri Jelšah tega dvakrat niso držali. Otroke sta spremljala samo pomočnika vzgojiteljice. V enem primeru se je zgodilo celo, da je bilo polnoletnih oseb, ki bi bdele nad malčki, premalo. Inšpektorica Ines Vidmar je zato ravnateljici predlagala, naj zoper strokovna sodelavca uvede disciplinski postopek.

Krivičen je bil tudi očitek, da ravnateljica ni spremljala dela strokovnih sodelavcev. Inšpektorji so ugotovili, da to ni res in da je Drofenikova v lanskem šolskem letu spremljala delo 19 strokovnih sodelavcev, med drugim tudi tistih, ki so imeli glede tega največ pripomb. Izredni nadzor je med drugim potrdil, da je ravnateljica zaposlila strokovno sodelavko, ki ni imela ustrezne izobrazbe, vendar so to v vrtcu že pred časom uredili z izredno odpovedjo.

Domnevno nasilje preiskuje policija

Ali je res, da so bili v vrtcu nasilni do otrok in da z njimi niso primerno ravnali, šolski inšpektorji niso ugotavljali. To je namreč delo policije, ki svojih ugotovitev še ni sporočila. So pa inšpektorji ugotovili, da se zaposleni niso pravilno odzvali, ko se je o nasilju začelo govoriti. Če vzgojitelji ali svetovalna delavka slišijo, da naj bi prišlo do primera telesnega ali duševnega nasilja nad otrokom, morajo s tem nemudoma seznaniti ravnateljico, pa tega niso storili. Svet zavoda Vrtca Šmarje pri Jelšah bo o ugotovitvah inšpekcije razpravljal na svoji redni seji, ki bo šele v začetku marca. Do takrat bo najbrž znano tudi, kaj bosta odkrila policija in delovna inšpekcija.