Pravniku Ferku tožilstvo očita, da je skupaj z vodjo mariborskega občinskega urada za komunalo, promet in prostor Vilijemom Eisenhutom in Tomažem Vrčkom iz podjetja Iskra Sistemi v letih 2010 in 2011 naklepno pomagal tedanjemu županu Francu Kanglerju pri zlorabi položaja pri sklepanju pogodbe za radarje. Trojica naj bi občini predstavila predlog pogodbe za nadgradnjo semaforskega sistema v mestu, ki je vseboval tudi prekrškovni sistem, čeprav ta ni bil vsebovan v objavljenem razpisu. Nato naj bi v pogajanjih dosegli, da je bila za izvedbo skoraj 30 milijonov evrov vrednega posla izbrana družba Iskra Sistemi, ostali konkurenti pa izločeni.

Tožilstvo je Ferku v primeru priznanja krivde na današnjem predobravnavnem naroku ponudilo pogojno obsodbo v višini petih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta, a ta ponudbe ni sprejel. "Nisem kriv," je zatrdil.

Krivdo je prejšnji teden zanikal tudi nekdanji župan Kangler ter konec januarja Eisenhut in Vrčko. Vsi trije so zahtevali izločitev dokazov, ki naj bi bili pridobljeni na nezakonit način, in podobno je danes storil tudi Ferkov odvetnik Marko Pauletić.

Po njegovih besedah Ferk v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), računskim sodiščem in ministrstvom za finance, ki so privedli do uvedbe kazenskega postopka, ni imel statusa stranke v postopku in posledično ni mogel pojasniti svoje plati zgodbe, torej zakaj po njegovih ocenah pri sklepanju pogodbe za radarje ni prišlo do kršitve postopkov javnega naročanja. Pauletić je tudi mnenja, da bi morala policija pri Ferkovem inštitutu s sedežem na Turjaku opraviti hišno preiskavo in ne zaseg, kot se je v tem primeru zgodilo.

Tožilstvo po drugi strani vztraja, da so bili vsi dokazi v postopku pridobljeni zakonito, brez kakršnih koli kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Ta teden se bo sicer začelo sojenje tudi v tožbi za ugotovitev ničnosti omenjene pogodbe med mariborsko občino in podjetjem Iskra Sistemi, ki jo je novo vodstvo občine vložilo, da bi se izognilo morebitnim finančnim posledicam predčasno prekinjene pogodbe. Prva obravnava v tej zadevi je na mariborskem okrožnem sodišču razpisana za sredo.