Že ob sprejemanju novega energetskega zakona, ki ureja energetske izkaznice, se je moralo pristojno ministrstvo za infrastrukturo otepati očitkov, da želi z izkaznicami predvsem nekomu priskrbeti dober posel, medtem ko ga kakovostne rešitve v zvezi z njimi ne zanimajo. V inženirskih vrstah leto dni po sprejetju zakona še vedno vztrajajo, da glavni problemi izkaznic ostajajo nerešeni. Med drugim omenjajo napačno metodologijo za izdelavo izkaznic, nepreverjene računalniške programe s tudi do 50-odstotnimi odstopanji v rezultatih in pomanjkljivo urejen nadzor.

Problem naj rešijo inšpektorji

Zdaj se je izkazalo, da z zakonskimi določbami niso zadovoljne niti inšpekcijske službe. Lastniki, ki nepremičnine prodajajo ali oddajajo v najmanj enoletni najem, že od novega leta trepetajo pred morebitno kaznijo v višini 250 evrov za oglaševanje nepremičnin brez energetskih kazalnikov. Z jutrišnjim dnem začenja veljati še kazen 300 evrov, če energetske izkaznice ne bi predložili niti ob sklenitvi pogodbe. Toda kazni jim za zdaj ne bo predpisal nihče.

Če je še januarja gradbena inšpekcija priznavala, da je to njena naloga, je po temeljitejšem branju novega energetskega zakona zdaj ugotovila, da nadzor nad oglaševanjem in sklepanjem pogodb o prodaji oziroma oddaji nepremičnine brez energetske izkaznice ni njena pristojnost. Po več informacij nas je napotila na pristojno infrastrukturno ministrstvo, kjer pa drugega kot to, da morajo problem rešiti inšpekcijske službe med sabo, nismo izvedeli. V energetskem zakonu za tovrsten nadzor izrecno ni imenovana nobena inšpekcijska služba, 451. člen pa določa, da nadzor nad energetskimi izkaznicami izvaja gradbena inšpekcija. A ta trdi, da je pristojna le za nadzor nad že izdanimi energetskimi izkaznicami, kadar v okviru strokovnega nadzora nepravilnosti odkrije infrastrukturno ministrstvo in o tem obvesti inšpekcijo.

Čeprav se lastnikom brez obveznih izkaznic očitno trenutno ni treba bati sankcij, pa to ne pomeni, da jih morda ne bodo doletele kasneje, ko se nadzornik vendarle najde. Ne zaradi oglaševanja brez energetskih kazalnikov, temveč če energetske izkaznice ne bodo predložili niti pred sklenitvijo pogodbe. Elektronski register energetskih izkaznic bo namreč povezan z evidencami geodetske uprave, ki beleži tudi vse opravljene nepremičninske posle. »Ob takšni povezavi ne bo težko tudi za nazaj preveriti, ali je bila pogodba sklenjena ob predloženi energetski izkaznici,« pravi podpredsednica Združenja družb za nepremičninsko poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije Vesna Levstek. Tudi z elektronskim registrom izkaznic sicer infrastrukturno ministrstvo že krepko zamuja, zdaj pa vendarle napoveduje, da bodo vse izdane energetske izkaznice v registru nepremičnin vidne v marcu.

Naj ob tem dodamo, da se nekomu, ki bo pogodbo o prodaji stanovanja brez energetske izkaznice sklenil danes, obiska inšpektorja ne bo treba bati, pa četudi plačilo davkov in prepis lastništva ne bosta opravljena še isti dan. Sankcija je namreč vezana na datum sklenitve pogodbe in ne recimo na zaključek posla, potrjuje predsednica Notarske zbornice Slovenije Marjana Tičar Bešter.

Pred novo sankcijo mirno

V nasprotju z nervozo in navalom na energetske izkazničarje v začetku letošnjega leta tik pred uveljavitvijo nove sankcije niti nepremičninski posredniki niti notarji posebnega razburjenja med lastniki ne zaznavajo.

Povečanega zanimanja lastnikov za sklenitev kupo-prodajne oziroma najemne pogodbe še pred torkom v svoji pisarni ni opazila Tičar-Bešterjeva, enako pa poročajo tudi nepremičninski posredniki. »Morda so bili v januarju nekateri lastniki pripravljeni znižati ceno za kakšnega tisočaka, da bi le prodali nepremičnino, da bi se pritisk povečal v zadnjem tednu, pa ne opažam,« pripoveduje Levstekova.

Kot pravi, se počasi vračajo tudi oglasi, ki so zaradi zagroženih kazni z novim letom izginili z oglaševalskih portalov. Če je največji nepremičninski portal pri nas januarja beležil padec oglasov za deset tisoč oziroma 25 odstotkov, se je februarja 2000 oglasov že vrnilo. To daje slutiti tudi podatek infrastrukturnega ministrstva, da se je število izdanih izkaznic od sredine januarja do tega tedna povzpelo za več kot 2000, na skupno 4802 izdani izkaznici. Čakalne vrste pri izkazničarjih sicer še vedno obstajajo, vendar pa za nujne primere po potrebi izkaznice izdelajo tudi čez noč, pravi Levstekova.