Prihodnjim dijakom bosta v naslednjem šolskem letu poleg že znanih srednješolskih programov na voljo tudi dva nova s področja srednjega strokovnega izobraževanja. Zeleno luč in svoje mesto v letošnjem razpisu za vpis v srednje šole sta dobila programa lesarski tehnik na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje in predšolska vzgoja na Ekonomski in trgovski šoli Brežice.

Vpliv na bližnje šole

Ravnatelji bližnjih šol, ki izvajajo enake programe in kamor so se brežiški in kočevski dijaki s tovrstnimi zanimanji vpisovali doslej, so v skrbeh. Bojijo se, da bodo zaradi novih programov deležni nižjega vpisa, kar lahko ogrozi izvajanje programa na njihovi šoli, povzroči pa lahko tudi kadrovske viške med njihovimi učitelji. Zato menijo, da na ministrstvu odprtja obeh programov niso dobro premislili.

Na ministrstvu za izobraževanje očitke, kot so nam zapisali v odgovor na Dnevnikov članek o razpisu za vpis v srednje šole, zavračajo. Opozarjajo, da so vse predloge šol o razmestitvi novih programov, bilo jih je kar 50, pretehtali »predvsem z vidika dozdajšnjega vpisnega trenda, mreže šol, ki izvajajo posamezne izobraževalne programe, kadrovske in prostorske opremljenosti šole«. »Upoštevali smo pripombe in predloge nekaterih ključnih resorjev in zbornic, potrebe na trgu dela, morebitne finančne težave posameznih šol in proračunske možnosti za letošnje leto 2015.«

Negotove obljube o zaposlitvah

Na ministrstvu so nam pojasnili, da imajo v kočevski srednji šoli že triletni program mizar, ki je novemu programu lesarskega tehnika soroden. V šoli imajo dovolj učiteljev, da bodo lahko izvajali pouk, prav tako imajo novo opremljene lesarske delavnice. Da nov program lesarskega tehnika potrebujejo, pa po navedbah ministrstva izražajo tudi v tamkajšnjih podjetjih. Na Srednji lesarski šoli v Ljubljani se trenutno s kočevsko-ribniškega območja (občine Kočevje, Ribnica, Loška dolina, Sodražica) za vse lesarske poklice v vseh letnikih izobražuje 22 dijakov. Kakšne spremembe pri vpisu v ljubljanski šoli pričakujejo zaradi novega kočevskega programa, nam na ministrstvu niso odgovorili.

Nasprotno pa so na ministrstvu prepričani, da brežiški oddelek predšolske vzgoje ne bo ogrozil vpisa v program predšolske vzgoje v celjski gimnaziji Center. Slednjega obiskuje 32 dijakov z brežiškega območja. Ker je bilo zanimanje za predšolsko vzgojo v Celju v zadnjih letih večje od števila vpisnih mest, so vpis v zadnjih letih morali omejevati.

Na ministrstvu trdijo še, da so brežiški oddelek predšolske vzgoje odprli tudi zato, ker so »na trgu dela potrebe po tem kadru na lokalnem nivoju«. S tem se na republiškem zavodu za zaposlovanje ne strinjajo. Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji med iskalci zaposlitve kar 995 tistih s področja vzgoje otrok s končano srednjo šolo, z vsemi stopnjami izobrazbe s področja vzgoje pa 1185. Povečanih potreb po tem kadru na omenjenem območju, pravijo na zavodu, niso zaznali. Zato smo se po pojasnila o kadrovskih potrebah obrnili še na brežiški vrtec Mavrica. Tam ravno odpirajo nov oddelek, zato so do konca šolskega leta zaposlili novo vzgojiteljico in njeno pomočnico. »Vse nove zaposlitve so začasne. Ne vemo, kakšen bo trend rojstev in vpisa v naši okolici. Zato ne moremo trditi, da bomo lahko zaposlili dijake, ki bodo obiskovali nov program predšolske vzgoje. Prav tako pa ne moremo trditi, da zanje ne bomo imeli prostih delovnih mest,« odkrito pove ravnateljica vrtca Silvija Komočar.

Novost – pogojno razpisani programi

Novost letošnjega razpisa za vpis v srednje šole so programi, ki so ponekod razpisani pogojno. To so programi: mesar na Biotehniškem centru Naklo, oblikovalec kovin – orodjar na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje in gastronomske in hotelske storitve na Šolskem centru Ptuj na Biotehniški šoli.

Na ministrstvu za izobraževanje so nam pojasnili, da se bodo ti programi izvajali samo, če si bodo dijaki zagotovili individualne pogodbe za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Ministrstvo jih je namreč razpisalo na željo šol, ki so poudarjale, da na trgu dela obstajajo potrebe po teh kadrih. V ostalih programih, ki niso razpisani pogojno, se za mesta za praktično izobraževanje dogovorijo šole, pravijo na ministrstvu. »Tudi v pogojno razpisanih programih šole dijakom pri tem pomagamo,« pravi ravnateljica kočevske srednje šole Metka Kamšek in dodaja, da zaradi zanimanja delodajalcev ne pričakujejo težav. A če se bodo vendarle pojavljale v katerem koli pogojno razpisanem programu, ga šola ne  bo izvajala, dodajajo na ministrstvu. Dijaki, prijavljeni v pogojne programe, bodo v tem primeru morali svojo prijavo prenesti v drug izobraževalni program.