Načrt študentskega kampusa, ki ga namerava Študentska organizacija Univerze v Ljubljani zgraditi južno od Pivovarne Union, bi lahko propadel zaradi načrtovane gradnje tivolskega loka. Omenjeni del proge, ki bi povezal primorski in gorenjski železniški krak, bo namreč zagotovo posegel na zemljišče, za katero je študentska organizacija odštela nekaj več kot milijon evrov. Ključno vprašanje je, ali so študentski funkcionarji za tivolski lok vedeli že ob nakupu, kar pomeni, da je šlo za nepremičninsko špekulacijo, ali pa za to niso vedeli, kar kaže na negospodarno ravnanje s študentskimi evri.

Natančna trasa tivolskega loka, ki ga je pred dobrega pol leta država v razvojnih dokumentih opredelila kot eno od prioritet, sicer še ni znana. A gradbeni inženir Tomaž Guzelj iz podjetja PNZ, ki je za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije vodil projekt priprave predloga rešitve, pravi, da so možnosti precej omejene. »Pri načrtovanju trase tivolskega loka je treba upoštevati radij, po katerem vlak lahko dovolj hitro zavija, in še nekatere druge determinante. To pomeni, da bo lok zagotovo posegel na zemljišče med obstoječo progo in Unionom in prav veliko prostora za kampus ne bo ostalo. Nekaj obstoječih objektov pri Unionu bo predvidoma treba celo porušiti.« Guzelj se sprašuje tudi o siceršnji primernosti zemljišča, ki bo po koncu gradnje loka še bolj nedostopno, kot je zdaj.

Majavi argumenti ŠOU LJ

Na študentski organizaciji, ki jo vodi Andrej Klasinc, medtem zatrjujejo, da so z omenjenim projektom seznanjeni. »Ob nakupu zemljišča smo s strani Slovenskih železnic pridobili informacije, ki zagotavljajo, da obstoj novega kampusa ni ogrožen – poleg tega, da gre za projekt, ki ne bo realiziran v bližnji prihodnosti, načrt zajema le manjši stranski del zemljišča, predvidene pa so tudi nekatere druge možnosti (gradnja podzemeljske proge ipd.),« so zapisali. Odgovor sicer ponuja več vprašanj kot pojasnil. Glede na to, da bo traso tivolskega loka določil državni prostorski načrt, ki bo po najbolj optimističnem scenariju sprejet čez nekaj let, je nenavadno, da bi informacije o njenem poteku že zdaj zagotavljale Slovenske železnice. Predstavnik podjetja Janez Krivec je povedal, da v minulih mesecih niso dobili nikakršnega uradnega vprašanja v zvezi s tem. Nenavaden je tudi argument, da tivolski lok ne bo realiziran v bližnji prihodnosti, saj je dokončanje trenutno predvideno za leto 2020, kar je samo tri leta pozneje od predvidenega dokončanja kampusa. Možnost gradnje podzemne proge pa po naših informacijah sploh ni v igri.

Iz sicer skopega komentarja gre – poleg zelo slabe obveščenosti – razbrati, da projekta, katerega grobo finančno konstrukcijo je študentski zbor ljubljanske študentske organizacije potrdil na zadnji seji in katerega vrednost naj ne bi presegala treh milijonov evrov, zaradi tivolskega loka ne nameravajo (niti začasno) ustaviti. Vendar pa to pomeni, da bodo presihajoče evre iz naslova koncesijskih dajatev za študentsko delo vlagali v kampus z vprašljivo prihodnostjo. Investitor bo namreč (v imenu države) zemljišča, kjer bo potekala proga, odkupil, za kar je – skupaj s služnostmi in odškodninami – po podatkih direkcije za infrastrukturo predvidenih med 2,8 in 4,8 milijona evrov.

Za zdaj brez študentskega doma in športnih objektov

Spomnimo, da je študentska organizacija zemljišče kupila s sklenitvijo nakupno-menjalne pogodbe, na podlagi katere je poleg dveh nepremičnin v središču mesta plačala še približno 450 tisočakov. Prodajalec Replika Invest je omenjeno zemljišče kupil na javni dražbi samo tri mesece pred tem, in sicer za 350 tisočakov. Klasinc vztraja, da je bil nakup izjemno ugoden in da je pravzaprav pravo vprašanje, zakaj je bila izklicna vrednost na dražbi tako sumljivo nizka.

Kampus naj bi se razvil v sklopu že obstoječe infrastrukture, ki pa jo je treba temeljito obnoviti. Na razpis za vzdrževalna dela, ki je bil objavljen na spletni strani organizacije že 8. decembra, po podaljšanju pa so ga zaključili tik pred novim letom, so prispele štiri ponudbe. »Trenutno potekajo še pogajanja z izvajalci, zaključek in izbor pa sta predvidena v naslednjih dveh tednih. Izvajalec bo izbran v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje razpisna dokumentacija,« so zapisali v ljubljanski študentski organizaciji. Na prošnjo po vpogledu v natančnejši popis del in analizo predvidenih stroškov so nam medtem odgovorili, da je popis del »opisno zajet v investicijski plan«, natančnejši podatki o vrednosti in izvajanju pa da bodo »sekvenčno podajani s poročanjem študentskemu zboru ob izpeljanih razpisih in poteku del«.

Med drugim je v okviru kampusa predvidena tudi ureditev študentskega doma, a na Mestni občini Ljubljana opozarjajo, da tega na območju gospodarske cone ni dovoljeno graditi. Enako je tudi s športnimi objekti. Prošnje za spremembo namembnosti v ljubljanski študentski organizaciji niso podali.