Večina analitikov je pričakovala, da bo centralna banka pustila obrestno mero nespremenjeno. Zadnjič se je namreč obrestna mera spremenila sredi leta 2013. Samo znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke ne bi bilo tolikšno presenečenje, če se ne bi spremenila pričakovanja za naprej. Investitorji namreč pričakujejo, da bo prišlo do naslednjega znižanja obrestne mere že zelo kmalu, najpozneje prihodnji mesec. Sicer je Avstralija med razvitimi državami izjema, saj v času gospodarske krize – torej v letu 2008 in kasneje – ni zniževala obrestne mere na tako nizko raven, kot so to počele nekatere druge centralne banke. Vzrok za to gre iskati predvsem v cenah surovin.

Avstralija je zelo pomembna dobaviteljica železove rude, premoga in drugih rudnin za Kitajsko. Ker kitajsko gospodarstvo v tistem času ni utrpelo večjih posledic, je tudi Avstralija beležila gospodarsko rast. V zadnjih dveh letih so se razmere na trgu spremenile. Kitajski nepremičninski sektor se trenutno ubada s presežno ponudbo nepremičnin, povpraševanje po jeklu pa se je zmanjšalo. To je imelo za posledico tudi precejšnje znižanje cene železove rude. Medtem ko je bilo mogoče večino leta 2013 za tono železove rude z 62-odstotnim deležem železa, dobavljene v kitajsko pristanišče Qingdao, iztržiti med 130 in 140 dolarjev, je v letu 2014 cena močno padla. Trenutno se giblje med 60 in 65 dolarji za tono. Nekateri analitiki menijo, da bi morala centralna banka ukrepati že v letu 2014, ko je cena železove rude začela padati. Verjetno gre razlog iskati v pregretem nepremičninskem sektorju v Avstraliji. Deloma gre vzroke za dvig cen nepremičnin iskati tudi v nakupih tujcev, predvsem Kitajcev. Ti zaradi neugodnega stanja na domačem trgu priložnosti za investicije v nepremičnine iščejo drugod, Avstralija pa je njihova priljubljena destinacija.