Krka iz Novega mesta, slovensko največje farmacevtsko podjetje, ki v Sloveniji redno zaposluje več kot 4260 ljudi, prek agencij pa začasno dela pri njih še 650 ljudi, že tradicionalno meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. V Zlati niti je podjetje do sedaj sodelovalo sedemkrat, za najboljšega zaposlovalca pa je bilo prepoznano v prvem izboru, torej v Zlati niti 2007, in v Zlati niti 2012. V Zlati niti 2011 je podjetje prejelo posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca.

Tudi letos bodo  zaposlovali tako v Sloveniji kot v tujini. Bolj izrazito se bo povečalo število zaposlenih v podjetjih in predstavništvih v tujini, kjer bo delo dobilo 381 ljudi, neposredno v Krko pa bodo skupaj z nadomestili za upokojitev zaposlili 100 novih sodelavcev, in sicer največ na področju oskrbe z izdelki, razvoja in raziskav ter marketinga in prodaje. Med kadri iščejo predvsem univerzitetno izobražene kadre s področij farmacije, kemije in ekonomije, pa tudi druge strokovnjake tehničnega profila. Nove sodelavce pridobivajo delno s štipendiranjem, v večini pa na prostem kadrovskem trgu.

Po njihovem mnenju bodo razvoj farmacevtske industrije še naprej poganjali predvsem strokovnjaki farmacevtske in kemijske stroke. Glede na izjemno hiter tehnološki in tehnični razvoj se vse bolj kažejo potrebe po specifičnih IT-strokovnjakih in tudi drugih tehničnih profilih.

Za privabljanje talentov imajo v Krki več pristopov. Njihova stalnica je štipendiranje. Kandidatom podeljujejo štipendije vse leto, kar jim omogoča, da lahko izbirajo med najboljšimi razpoložljivimi kandidati, poleg tega je njihova štipendija nekoliko višja od drugih štipendij, ki se jih sistemsko podeljuje v Sloveniji. Za privabljanje talentov oziroma novih sodelavcev uporabljajo tudi razpise v medijih in na spletu, veliko zainteresiranih potencialnih sodelavcev pa se ponudi Krki tudi zunaj vseh teh ustaljenih poti.

Sodelovanje v Dnevnikovem izboru Zlata nit je zanje pomembno, saj jim omogoča tudi primerjavo z drugimi podjetji. »Zanimivo je, da z različnimi orodji prihajamo do podobnih rezultatov, kar nam omogoča, da še bolj zanesljivo definiramo naše prednosti in področja, kjer želimo razvoj. Pomembno je, da so predvsem opažene razlike v ocenah osnova za temeljit premislek, kako določene aktivnosti ali odnose oblikovati bolje ali drugače. Sodelovanje v Zlati niti pa nam tudi pomaga graditi blagovno znamko dobrega zaposlovalca.« jpš