»To si okoli osem tisoč vernikov pravoslavne vere zasluži in pri tem naj pomaga tudi občina v obliki partnerstva,« je pojasnjeval. Tudi za Dnevnik je zatrdil, da za to pobudo stojijo društva in duhovniki, njihov problem pa naj bi zaznal že med volilno kampanjo. Že na seji je bil začuden svetnik SLS, sicer ravnatelj kranjske gimnazije France Rozman: »Prepričan sem bil, da je to področje dobro urejeno, ker imajo pravoslavni verniki že dolgo na voljo cerkev na Pungertu.«

Podobno osupel je bil župan Trilar, ki je svetnikovo pobudo sicer vzel na znanje, a je bila zanj čisto presenečenje. Katoliška cerkev namreč za simbolično najemnino že 35 let odstopa cerkev v starem mestnem jedru pravoslavni cerkvi in v tem sakralnem, lepo prenovljenem objektu so dnevno maše, večernice in dogodki ob vseh verskih praznikih.

»Niti vernik ni!«

Duhovnik Branislav Todorić je bil ob soočenju s pobudo svetnika Stevanovića neljubo presenečen: »Mi imamo s katoliško cerkvijo res zgledno sožitje, cerkev na Pungertu je ustrezna in o kaki taki akciji ni govora. Mestni politik je to naredil na lastno pest, brez posveta z nami, konec koncev on v cerkev sploh ne zahaja, a to je njegova stvar. Jasno je, da bi si tudi mi kdaj želeli novo cerkev, a vemo tudi za pot do takega cilja in zato za zdaj lahko rečem samo, da se ograjujem od takih akcij, ki niso ne premišljene ne skupne.«

Podobno razmišljajo v največjem srbskem kulturnem društvu, ki je dobro vpeto v dogajanja v Kranju tudi z različnimi prireditvami. »Mi o kaki taki akciji, zahtevi, pobudi ali čemer koli prvič slišimo in s tem nimamo čisto nič,« je dejal Igor Kalabić, predsednik društva Sveti Sava iz Kranja. Svetnik Stevanović pa je zahtevo podkrepil s podatkom, da za njo stojijo tako srbski kot drugi pravoslavni verniki, kar pa je novo za predsednika črnogorskega kulturnega društva Morača Čeda Đukanovića: »Nič ne vem in nismo pridruženi taki pobudi ali aktivnosti, to je dejstvo. Le kdo ne bi bil vesel – na primer – črnogorske cerkve v svojem okolju, a je treba biti realen. Dobro sodelujemo z vsemi, to vsekakor ni naša pobuda.«

Pravoslavna cerkev in občina v dobrih odnosih

Zakaj je mestni svetnik Zoran Stevanović (tako kaže) svojo pobudo predstavil kot širšo pobudo pravoslavne skupnosti in podkrepljeno z vsaj spornimi podatki, ostaja odprto. Naši sogovorniki so se strinjali, da je nabiranje političnih točk na tako občutljivem področju, kot je vera, sporno in nesprejemljivo. O tem, koliko je dejansko vernikov pravoslavne cerkve v Kranju, povsem točnih podatkov ni, a duhovnik Todorić je dal drugačno oceno od številk mestnega svetnika: »Ocenjujem, da je na Gorenjskem do 7000 pravoslavnih vernikov.« Za Stevanovićevo pobudo pa naj bi bilo 8000 vernikov v – Kranju. Poudariti velja še, da so nam vsi vprašani potrdili dober odnos občine in tudi katoliške cerkve ter poudarili, da vnašanje razdora oziroma slabšanje odnosov ni nikomur cilj...