Med pomembnejšimi dogodki tekočega tedna je tudi sredino zasedanje odbora za odprti trg ameriške centralne banke. Na zadnjem zasedanju v januarju je bilo iz njihovih izjav mogoče razbrati, da bodo ob pozornem spremljanju razmer na trgu previdno ter potrpežljivo čakali morebiten dvig obrestnih mer. Vpliv nizkih inflacijskih pričakovanj ter druge negotovosti, povezane z globalnimi žarišči, jim v tem primeru dajejo precej več časa za razmislek glede nadaljnjih ukrepov v smeri dviga obrestnih mer.

Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo, kot ga ugotavlja inštitut ZEW, se je četrti mesec zapored zvišalo in februarja doseglo najvišjo raven v zadnjih 12 mesecih. Vlagatelji so pozdravili predvsem aktivnosti Evropske centralne banke (ECB) ter ugodne podatke o nemškem gospodarstvu.

Glede na reakcije vlagateljev na trgih lahko sklepamo, da je vse več teh, ki v reševanju grškega problema oziroma njihovega (ne)obstoja v območju evra ob trenutnih razmerah ne vidi katastrofičnega scenarija. V iskanju donosnih naložb ter ob trenutnih razmerah tako na delniških kot obvezniških trgih vlagatelji veliko težje iščejo varna zatočišča v instrumentih s fiksnimi donosi. Eden izmed pokazateljev za to je dosežena zgodovinsko najvišja vrednost ameriškega indeksa S & P 500, ki je v začetku tedna prvič prebil vrednost 2100 indeksnih točk in predčasno dosegel letne ciljne vrednosti številnih analitskih hiš.