Tudi drugje ni bolje

Zdaj bo mestna politika morala slediti sklepu sodišča in presekati nastali muzejski gordijski vozel, čeprav tudi drugod ni bolje: v Prešernovem gledališču bi morala biti direktorica Ivana Djilas, a so ji mestni svetniki odrekli podporo s pojasnilom, »da ni dovolj naša« – zdaj poteka o tem sodni spor. V javnem zavodu Ljudska univerza Kranj je po zapletih z imenovanjem nove direktorice občina izvedla revizijo. Ugotovili so, da je način, kako je odšla v pokoj prejšnja direktorica Darja Kovačič, zrel za kazensko ovadbo zaradi oškodovanja javnega zavoda, ki ga je ustanovila MO Kranj. Izsledki revizije so pokazali še celo vrsto nepravilnosti na različnih področjih, postopek imenovanja oziroma za to potrebne akte pa je kot nezakonite ocenilo ministrstvo za šolstvo.

Posle dobivajo zunanji izvajalci

Medtem je ostal brez vodstva občinski zavod za turizem, kjer so izvedli razpis. Svet zavoda je predlagal novo direktorico – mestni svet pa o tem ni glasoval, ker zdaj vodeča koalicija preučuje drugačno pot do imenovanja odgovornega za turizem z ustanovitvijo novega zavoda. V sedanjem pa so denimo za računovodske storitve plačevali zunanjemu izvajalcu okoli 50.000 evrov na leto. Tudi v tem zavodu so odnosi skrhani, posle pa dobivajo zunanji izvajalci programov in storitev, kjer medsebojnih povezav ne manjka.

V javnem zavodu Gasilsko reševalna služba Kranj so prav tako brez direktorja, ki je pred kratkim odstopil zaradi spornega omogočanja brezplačnih prevozov z gasilskim kombijem, čeprav bi po pravilniku morali plačati najemnino. Razpis za naslednika Vojka Artača bo v kratkem. Mestni svet pa bo na naslednji seji verjetno brez težav podprl direktorja zavoda za šport Branka Fartka, ki je do zdaj brez zapletov vodil ta javni zavod in dokazuje, da se v Kranju vendarle da tudi z javnim denarjem v javni ustanovi poslovati skladno s predpisi. Zagate s kadri pa skrivajo še eno dejstvo: domala v vseh omenjenih ustanovah so tako revizorji kot občinska oblast in tudi politiki ugotavljali sporna ravnanja z javnim denarjem v času županovanja Mohorja Bogataja. Zdaj je na potezi novi župan Boštjan Trilar s svojo močno koalicijo, na katere plečih je tako tudi povrnitev zaupanja v javne zavode v največji gorenjski občini.