»Zavzemamo se za ureditev položaja, v novem nadzornem svetu ima država večino. Kmalu bomo z razpisom izbrali novega direktorja,« je dejal župan Kranja Boštjan Trilar. Prav največja občina je ostala brez predstavnika v organu nadzora, največja lastnica pa je država, ki prek Slovenskega razvojnega sklada zdaj pospravlja po razvojni agenciji: »Hočemo pošteno, transparentno in gospodarno poslovanje. Do zdaj nam izsledki kažejo na nepravilnosti, nevzdržno pa je tudi to, da agencija v lastnem okolju nima ugleda oziroma se v njem premalo pojavlja v osnovni vlogi,« je dejal Velislav Žvipelj, ki vodi sklad. V novem nadzornem odboru sta tudi podjetnica Bernarda Jurca kot predstavnica gospodarske zbornice ter Simona Krese kot predstavnica občin. Že danes se bo nov nadzorni svet sestal in začel tudi analizo revizije, ki so jo naročili ob izbruhu krize poslovanja, vodenja in nadzorovanja BSC, kjer so se tako zdaj vsaj lotili reševanja nekaj let navzočih težav.