Reformam naklonjeni Narendra Modi je s svojimi napovedmi o bolj odprti ekonomiji presenetil vlagatelje in trgi so do konca lanskega leta pridobili več kot 30 odstotkov. Po več letih negativnih borznih indeksov se je zgodba zasukala tudi na Kitajskem. Nekoliko boljši makroekonomski podatki, nadaljevanje reform in boja proti korupciji ter bolj optimistični domači vlagatelji so delniške tečaje lani okrepili za skoraj 20 odstotkov. Vidimo, da je nekdanji BRIK razpadal na posamezne države, različne zgodbe in tudi zelo različno gibanje posameznih panog. Skupnih lastnosti, ki so kratico krasile pred leti, ni več. Vlagatelji morajo pregledati drobovje in poiskati naložbe, ki bodo uspele tudi v težkih časih.

Podatek, da maloprodaja na Kitajskem na letni ravni dosega okoli 15-odstotno rast, bi moral vsekakor privlačiti vlagatelje. Tudi podatek, kot je število zdravniških postelj in zdravnikov na prebivalca v Indiji v primerjavi z nekaterimi preostalimi državami, je zelo uporaben. Število postelj na 10.000 prebivalcev v Indiji znaša 9 (podatek za leto 2013), število zdravnikov znaša 6, število zdravniškega osebja pa 10. Če za primerjavo vzamemo Kitajsko, število postelj na 10.000 prebivalcev znaša 4-krat več, zdravnikov imajo 14, prav toliko pa tudi podpornega osebja. Podatki za EU in ZDA so seveda vsi 4- do 5-krat višji kot v Indiji. Vidimo, da je potencial zdravstvenega sektorja v Indiji zelo velik. Napovedi kažejo na 20-odstotno letno rast do leta 2020. Prav tako je potrošniški sektor na Kitajskem v polnem razmahu. Vlagatelji na daljši rok morajo vsekakor poiskati naložbe iz omenjenih panog in izkoristiti priložnosti, na katere nakazujejo nekateri podatki.

Vidimo, da se je kratica BRIK razbila na manjše dele. Ti ponujajo na daljši rok naložbene priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. So pa te manj poznane in je potrebnega več dela, da najdemo podjetja, ki bodo od omenjenih razlik prinašala dobičke.