Po kar nekaj klicih članov sindikata in delavcev o nemogočem delovnem okolju je predsednik Skei Cimos Titan Kamnik Jože Rijavec, ki v livarni ni več zaposlen, ponovno podal prijavo na delovno inšpekcijo, češ da »domneva, da gre za zavestno ogrožanje zdravja zaposlenih«. Dodaja, da se mesec dni po prvi prijavi ni nič spremenilo in delavci še naprej delajo v neogrevanih prostorih, oporečna pa je tudi delavska jedilnica, saj s stropa odpada celo omet. Inšpektorji se z njim strinjajo le deloma, saj ugotavljajo, da delavci ne delajo v premrzlih prostorih, je pa neustrezna njihova jedilnica.

Toplotno udobje ni sporno

Spomnimo, po prvi prijavi se delavci zaradi mraza niso pritoževali niti ob našem obisku. Nekoliko bolj mrzle prostore, ki so jih dodatno ogrevali s pečmi, so pripisali praznikom, med katerimi prostorov niso ogrevali. Nadzor so opravili tudi na inšpektoratu za delo, a kršitev niso ugotovili. »Vprašani delavci so z izjemo enega izjavili, da jih ne zebe. Kljub temu je inšpektor delodajalcu naložil, da opravi preiskave toplotnega udobja v različnih oddelkih,« je razložila Branka Knafelc z inšpektorata. Informacije glede neustreznosti jedilnice pa so posredovali zdravstvenemu inšpektoratu, je še povedala. A se je izkazalo, da za jedilnico tudi ta ni pristojen. »Prijavo smo odstopili Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je od leta 2014 pristojna za nadzor v obratih javne prehrane,« je razložila Manca Uršič Rosas, predstavnica za odnose z javnostmi Zdravstvenega inšpektorata RS. Na upravi pa so zaradi ugotovljenih nepravilnosti začeli prekrškovni postopek in v ureditveni odločbi zahtevali ureditev talnih in stenskih površin, stropov in površin opreme, ki so v stiku z živili.

Najnižje temperature niso predpisane

Na delovni inšpekciji so po ponovni prijavi glede hladnih delovnih prostorov razložili še, da mora delavec o nepravilnostih vedno najprej obvestiti delodajalca in od njega zahtevati ukrepanje prek svojih predstavnikov (svet delavcev, delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu). Na inšpekcijo naj bi se obrnili šele, ko delavci ali njihovi predstavniki menijo, da delodajalec kljub temu ni izvedel oziroma zagotovil ustreznih ukrepov. Kar zadeva temperature v prostorih oziroma na delovnih mestih pa so pojasnili še, da pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih delodajalca zavezuje, da zaposlenim zagotovi temperature, ki ustrezajo njihovim potrebam tudi glede na zaščitno delovno obleko, naravo dela in fizično obremenitev. Najnižje dopustne temperature niso določene, predpisani standardi toplotnega udobja pa dopuščajo tudi določena odstopanja. To pa pomeni, da je lahko nekaj zaposlenih z razmerami, ki jih standard dovoljuje, tudi nezadovoljnih.

Za višjo dodano vrednost

»Prostori so ogrevani, jedilnica služi svojemu namenu, saj smo ugotovljene neskladnosti odpravili, celovito pa jo bomo obnovili to pomlad,« je bil kratek direktor Drago Brence, ki meni, da so prijave tudi posledica zamere odpuščenih delavcev. Razložil je, da so nekaj delavcem lani odpovedali pogodbo o zaposlitvi zaradi prenove in posodobitve delovnega procesa, a jim hkrati ponudili nove, z novimi potrebami usklajene pogodbe. »To velja tudi za sindikalista, ki pošilja prijave. Nove pogodbe ni podpisal, a zdaj kljub temu poskuša ovirati podjetje na poti prenove,« meni Brence. Dodaja, da so z lanskimi strukturnimi in organizacijskimi spremembami že bistveno zboljšali strukturo zaposlenih tako v proizvodnji kot na področju metalurgije, ki je njihova osnovna dejavnost. Med drugim so zaposlili dva doktorja znanosti in diplomiranega metalurga, saj si prizadevajo za ustvarjanje izdelkov z večjo dodano vrednostjo. Ker so njihovi izdelki namenjeni pretežno gradbeništvu, je obseg proizvodnje v decembru in januarju nekoliko nižji; prihodki v 2014 pa naj bi znašali okoli devet milijonov evrov, je še pojasnil Brence.