Izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2014 se preveša v sklepni del, saj te dni že potekajo intervjuji z vodstvi podjetij. Ti so usmerjeni v ugotavljanje edinstvenosti in izjemnosti organizacije, v prepoznavanje dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanje talentov, inovativnosti, dobrih praks, pa tudi elementov družbene odgovornosti in konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti. Intervjuji so sestavni del celotne dokumentacije, ki jo pri odločanju o najboljših zaposlovalcih potrebujejo člani izborne komisije. Najboljši zaposlovalci bodo znani 26. marca na zaključni prireditvi.

Osemdeset odstotkov ocene, ki podjetje uvršča med najboljše zaposlovalce, tvorijo odgovori zaposlenih v vprašalniku o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, 20 odstotkov ocene pa tvorijo podatki o uspešnosti podjetja. Ambicija izbora Zlata nit je namreč prepoznavati podjetja, ki so lahko z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije za zgled in navdih gospodarstvu.

V Zlati niti 2014 sodeluje 83 podjetij, od tega 43 malih (do 50 zaposlenih), 28 srednje velikih (do 250 zaposlenih) in 12 velikih. Podjetja smo razvrstili po velikosti na podlagi podatkov GVIN iz 2013. Prvič se je za sodelovanje v izboru najboljših zaposlovalcev odločilo 17 podjetij, večina med njimi, ne le po rezultatih poslovanja, ampak tudi po številu zaposlenih, hitro raste. Devet podjetij sodeluje v Zlati niti vse od njenega začetka, torej tokrat že osmič, deset pa sedmič.

V anketi je letos sodelovalo 6009 zaposlenih. Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo je v letošnjem izboru najvišja do zdaj in znaša 3,81, medtem ko je bila lani 3,69. Zanimivo je, da so v primerjavi s podjetji Zlate niti 2013 povprečne ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pri malih podjetjih izbora Zlata nit 2014 nižje, pri srednje velikih in velikih pa višje. V Zlati niti 2013 so zaposleni v malih podjetjih dali povprečno oceno 4,14, v Zlati niti 2014 4,09, srednje velika v Zlati niti 2013 3,82, tokrat pa 3,85, v velikih podjetjih pa je ta skok najbolj občuten, saj je bila ocena v Zlati niti 3,52, tokrat pa 3,70.

Tokrat predstavljamo prvo peterico izmed skupno 21 finalistov – po sedem v vsaki velikostni skupini. Finaliste predstavljamo po abecednem vrstnem redu. AbbVie v Zlati niti sodeluje drugič, prej pa je delovalo kot podjetje Abbott. Alpe-Panon McDonald'sDL (McDonald's je maja 2014 prevzel Alpe-Panon) sicer v Zlati niti sodeluje že sedem let in se redno uvršča med finaliste. V peterici so tudi Atlantic Trade (član skupine Atlantic Grupa), ki je finalist prvič, Adria Mobil, sicer najboljši zaposlovalec Zlate niti 2011, in Butan plin, ki se v tokrat že sedmem sodelovanju v Zlati niti že tretjič uvršča med finaliste.

Najboljši zaposlovalci Zlate niti 2014 so bili Intera, RLS in Simobil, priznanje za Zlato prakso je prejel Lek, posebno priznanje pa Droga Kolinska, članica skupine Atlantic Grupa.

Za svoje favorite med finalisti Zlate niti 2014 – za enega v vsaki velikostni kategoriji – lahko glas oddajo tudi bralci. Glasovnice sprejemamo do torka, 24. marca.