Po aktualnih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je med brezposelnimi, ki jih je bilo včeraj v zavodovi evidenci skoraj 124.300, dobra desetina ljudi s terciarno izobrazbo. Po številu je največ brezposelnih s terciarno izobrazbo v osrednji Sloveniji, sledita podravska in savinjska regija. Delež brezposelnih s terciarno izobrazbo med vsemi brezposelnimi je bil prav tako največji v osrednji Sloveniji, sledita pa goriška in gorenjska regija.

Na prvo zaposlitev mladi v povprečju še vedno čakajo skoraj eno leto. Ker so razhajanja med potrebami podjetij in ponudbo na trgu dela izjemno velika, Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Dnevnikom 24. februarja na Fakulteti za upravo pripravljajo dogodek, na katerem se bodo družili predstavniki podjetij in študenti vseh študijskih smeri.

Sodelujoče bodo povezali v »osmico«, v »dvojno predstavitveno zanko«. Najprej bodo imeli svoje kratke predstavitvene nagovore predstavniki podjetij, med katerimi prevladujejo gazele, torej hitro rastoča, a v trajnostno rast usmerjena podjetja. Predstavili bodo svojo dejavnost in njen razvoj ter trende v prihodnosti, pa tudi svoje posebnosti, s čimer bodo poskušali študente pritegniti v sodelovanje. Spregovorili pa bodo tudi o tem, kaj lahko študenti storijo že med študijem, da bo kasneje njihov prehod na trg dela uspešnejši.

»S svojim, na tri minute omejenim elevator pitchem, bodo predstavniki podjetij študentom dokazovali tudi vrednost časa, pomen organiziranosti in ciljne usmerjenosti. V drugo zanko pa bodo študenti in študentke zapletali potencialne delodajalce tako, da se jim bodo v 7 minutah predstavili kot bodoči strokovnjaki in kot enkratne osebnosti. Šlo bo sicer za vajo, vendar se lahko zgodi marsikaj pozitivnega,« je prepričana Sabina Žnidaršič Žagar, karierna svetovalka Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Svoje predstavnika bo na mreženje postalo sicer hitro rastoče podjetje Smartis, ki je med finalisti Zlate niti 2014 v kategoriji mala podjetja. »Tovrstna mreženja so vedno koristna, saj nam omogočajo boljšo prepoznavnost, poleg tega imamo podjetja priložnost spoznati talente, ki bi v prihodnje lahko postali del naše ekipe, že med študijem. Ni nujno, da se zaposlijo takoj, pomembno je, da vemo zanje in jih k sodelovanju povabimo ob najprimernejši priložnosti,« meni Zdravka Zalar, direktorica Smartisa, kjer je redno zaposlenih 27 ljudi v Ljubljani, kjer ima podjetje tudi sedež, tri sodelavce imajo v Zagrebu.

Najbolj potrebujejo IT-strokovnjake, prepričajo pa jih le samoiniciativni ljudje. »Letos bomo zagotovo še zaposlovali. Večinoma nas zainteresirani ljudje poiščejo kar sami, ljudi izbiramo tudi po priporočilu. Del našega tima je lahko samo nekdo, ki si zares želi delati v Smartisu. Smo mlado in uspešno podjetje, ki ponuja posamezniku karierno rast, posledica tega pa je večja zavzetost mojih sodelavcev in boljše poslovanje našega podjetja,« poudarja Zalarjeva.

»Taki in drugačni mreženjski dogodki so odlična priložnost, da se delodajalcem predstavijo iskalci zaposlitve oziroma potencialni sodelavci in seveda obratno. Delodajalci po eni strani dobijo hiter vpogled v trenutni kadrovski bazen, po drugi strani pa pozornost mladih perspektivnih kadrov. Iskalci zaposlitve navežejo neformalne stike, naredijo vtis na potencialnega delodajalca, sploh mlajši pa z udeležbo na mreženjskih dogodkih dobijo izkušnjo, ki jim bo pri zaposlitvenih intervjujih lahko prišla prav. Na Visionectu take pobude sprejemamo z veseljem, saj je mreženje z izmenjavo idej tudi vrsta učenja, ki nam hkrati pokaže, kako nas vidijo mladi, študentke in študentje,« je poudaril Aljoša Hodžić.

Študenti, ki se bodo udeležili mreženja, bodo imeli prej še pripravljalno delavnico, zato njihove prijave sprejemajo samo še do ponedeljka, 16. februarja. Vnovično srečanje bodo Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju s podjetji pripravili predvidoma še dvakrat spomladi.