Družba Butan plin, ki je v stoodstotni lasti italijanskega Liquigasa, ima 100 redno zaposlenih, sodeluje tudi s študenti. »Vse od leta 2010, z izjemo 2012, je število prihodov oziroma na novo zaposlenih večje od števila odhodov, varnost zaposlitve pa je prav tako izjemno visoka, saj imamo okoli 80 odstotkov zaposlitev za nedoločen čas. Število zaposlenih se že nekaj let giba okoli 100 in predvidevamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje,« pravi Tomaž Grm, direktor podjetja, v katerem ima največ zaposlenih srednjo stopnjo izobrazbe, približno 15 odstotkov pa je takih z visoko in višjo izobrazbo. Izobrazba ni ključen kriterij za zaposlitev, poudarja Grm, temveč v prvi vrsti cenijo poštenost, delovne navade, znanje, samoiniciativnost in motiviranost zaposlenih.

Butan plin je sicer del mednarodne korporacije SHV Energy, ki omogoča različne oblike povezovanja izkušenj, praks in znanj. »Izkazalo se je, da doma premoremo dovolj strokovnjakov, znanja in energije in se lahko enakovredno kosamo s tujino, v nekaterih pogledih smo jim lahko celo vzor. S svojim delom so nas v skupini opazili, nas cenijo in to je velika pohvala za naš tim in Slovenijo kot tako,« o iskanju talentov pove Grm in dodaja, da imajo priložnost tudi študenti, saj je kar nekaj primerov, ko so iz študentskega dela prešli v redno delovno razmerje in je tako Butan plin tudi njihov prvi delodajalec.

Ker je energetika v zadnjih letih doživela velike obrate, morajo kadri slediti novim energetskim rešitvam, h katerim stremijo potrošniki. Tako se morajo biti pripravljeni veliko učiti, znati pogledati tudi iz »lastnega vrtička« in prepoznati potrebe in priložnosti na trgu. »To je tisti, ki ima priložnost v našem podjetju,« pravi Grm. V družbi se pri tem trudijo, da s številnimi projekti lahko prispevajo k razvoju kadrov na poslovnem, strokovnem in osebnem področju, saj se zavedajo, da odlično delovno okolje ni nekaj samoumevnega, pač pa nekaj, kar soustvarjajo skupaj vsi zaposleni. »Butan plin smo ljudje, smo hiša prijazne energije. Prav zato že sedmič sodelujemo na izboru Zlata nit, ki nam omogoča vpogled v to, koliko smo uspešni in koliko se trud in prizadevanja na kadrovskem področju odražajo v nekih merljivih rezultatih. Na izboru Zlata nit 2012 smo že bili med finalisti, letošnji rezultati ter ponovna uvrstitev med najboljših sedem v kategoriji srednje velikih podjetij nam tako potrjujejo, da je strategija razvoja zaposlenih prava, in to nam pomaga uravnavati kompas v prihodnje,« o Zlati niti kot orodju za izboljševanje odnosa med zaposlenimi in organizacijo meni Grm. slo