Podjetje Adria Mobil zaposluje že 629 ljudi. Porastu števila zaposlenih je botrovalo dejstvo, da so v zadnjih letih uspešno realizirali rast prodaje na izvoznih trgih. Največ novih sodelavcev, okoli 50, so zaposlili v neposredni proizvodnji s kvalificirano tehnično stroko mizarjev, monterjev in električarjev, okrepili pa so tudi kadrovsko strukturo z visoko usposobljenimi sodelavci, predvsem na področju razvoja in trženja, pojasnjujejo.

V prihodnje bodo zaposlovali glede na realizacijo poslovne strategije družbe. »Ocenjujemo, da bo poslovno in gospodarsko okolje tudi v prihodnje dinamično, kljub temu pa načrtujemo nadaljevanje pozitivnega trenda rasti, čemur bo dinamično sledila tudi realizacija kadrovskega načrta z ustreznimi izobrazbenimi profili,« pričakujejo v podjetju, ker se za talenti ozirajo tudi v šolah, kjer iščejo in prepoznavajo potencialne sodelavce, talente, ki bi lahko prispevali k uresničitvi vizije bodočega razvoja družbe. »Predstavitev poklicev, procesov, produktov in podjetja izvajamo že vrtčevskim otrokom, nadaljujemo v osnovnih šolah pri poklicnem usmerjanju, sodelovali smo tudi pri oblikovanju izobraževalnega programa na strokovnih šolah, ki je prilagojen aktualnim kadrovskim potrebam v gospodarstvu,« povedo o sodelovanju z mladino, ki jo v podjetje sprejmejo tudi za opravljanje delovne prakse, poleg tega pa mlade tudi štipendirajo oziroma z njimi sodelujejo pri diplomskih in magistrskih nalogah. To se jim namreč zdi dobra oblika prepoznavanja in seznanjanja kadrovskih potencialov in je hkrati promocija podjetja, zaposlenih in produktov.

Na področju zaposlovanja pa imajo že zgrajeno tudi lastno bazo zainteresiranih iskalcev zaposlitve. »Obenem se zavedamo, da moramo talente iskati v najširšem možnem obsegu, tudi v tujini, saj ne moremo realno računati s kakovostno realizacijo ambicioznih poslovnih ciljev brez strokovnih, angažiranih in inovativnih ljudi, ki prinašajo znanje, energijo in nove ideje na vsa področja poslovanja,« še dodajajo. V prihodnje bodo pri njih dobrodošli kadri s področja lesarstva, strojništva in elektrotehnike, enako pomemben pa bo tudi razvoj kadrov na področju informatike, trženja, dizajna, komuniciranja in seveda tudi vodstvenih kadrov, pričakujejo. »Le s konsistentnim in dolgoročnim načrtovanjem kadrovske strategije, v tesni povezavi s poslovno strategijo podjetja, bomo lahko odgovarjali na izzive prihodnosti in pričakovanja jutrišnjega kupca. In le na tak način bo blagovna znamka Adria tudi v naslednjih 50 letih doživljala enake uspehe, kot jih je do sedaj,« pravijo v podjetju.

Na vprašanje, kako Zlato nit uporabljajo kot orodje za izboljševanje odnosov med zaposlenimi in organizacijo, pa v Adrii Mobil odgovarjajo, da je Zlata nit zanje zlata. »Pomeni sodelovanje in primerjanje s širšim okoljem, v katerem delujemo. Pomeni priložnost za izboljševanje in pomeni referenco za oceno uspešnosti. Pomeni tudi pozitivno sporočilo o kulturi in rezultatih podjetja in zaposlenih; če smo nagrajeni s priznanjem oziroma izbrani med najboljše, pa pomeni Zlata nit za nas tudi nagrado,« so povedali o prednostih, ki jih podjetje prepoznava v izboru Zlata nit. slo