Nakup avtomobila je običajno zelo čustveno dejanje, kajti štirikolesna pločevina ima pri nas kljub vsej ponudbi še vedno določeno vlogo v družbi. Zato slovenski kupci veljajo za zahtevne, saj so tudi vedno bolje seznanjeni tako z vozili kot s cenami. Razlog več, da pogledamo, kako kupiti avtomobil.

Tomaž Jeran iz podjetja Avto Moste pravi, da se nakupne navade ljudi ves čas spreminjajo: »Tako pri novih kot pri rabljenih avtomobilih se danes nakupni proces praviloma začne na spletu, kjer se poiščejo osnovne informacije in pogosto vzpostavi prvi stik s trgovci. Na osnovi prvega vtisa se naredi ožji izbor in o teh vozilih nato potencialni kupec poskuša pridobiti kar največ informacij.«

Najpomembnejše je zaupanje

Kupci torej prihajajo v salone dobro pripravljeni, vedo, kaj potrebujejo in kaj vozilo ponuja. Prodajalec pa je tisti, ki mora dodati svojo piko na i, da prepriča kupca. Eden od argumentov je tudi testna vožnja. Zahteva jo kar 70 do 80 odstotkov kupcev, da v živo spoznajo svoje potencialno novo vozilo. »Večina kupcev pred nakupom testira vozilo, so pa tudi taki, ki ga poznajo že od prej. Stopnja zanimanja za podrobnejšo razlago vozila je odvisna od tega, kako kupec na splošno pozna določene dodatke in pripomočke, ali jih je že imel v svojem prejšnjem vozilu in podobno. Cena sicer čedalje bolj prihaja do izraza, ampak še vedno pri izbiri vozila odtehta celoten paket, ki ga kupec dobi poleg vozila, od prodajnega svetovalca, ki mora biti stranki ves čas na voljo, garancije, tehnike in opremljenosti do zanesljivosti ali financiranja,« je povedal Azer Šarić iz podjetja KMAG.

Kaj je torej danes tisto, kar dejansko prodaja avtomobil? Odgovor ni enostaven, saj je vsak nakup dogodek, ki ga morajo kupci in prodajalci jemati resno. »Najpomembnejše je zaupanje, ki ga trgovec in vozilo uživata v očeh kupca. Na tem področju imajo veliko vlogo priporočilo znancev in tudi dobra mnenja na socialnih omrežjih in forumih. Kupcem priporočamo, da pred odločitvijo na ponudbo pogledajo celovito in pretehtajo ves paket. Ne samo najvišji popust oziroma najnižjo ceno, temveč pogoje financiranja, garancijske pogoje, možnosti zamenjave staro za novo in potencialne razlike v opremljenosti vozila. Zaprosijo naj tudi za servisni načrt, da lahko ocenijo predvidene stroške vzdrževanja. Se pa najdejo kupci, ki so se za 20 ali 50 evrov razlike v ceni pripravljeni peljati iz Primorske v Prekmurje,« dodaja Tomaž Jeran.

Jamstvo in garancija

Seveda velja biti pri nakupu tudi previden, na kar kupci v vsem pričakovanju včasih tudi pozabijo. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije kupcem svetujejo, naj bodo pri nakupu pozorni, da bodo v pisni ponudbi oziroma prodajni pogodbi jasno navedeni letnik izdelave in modelno leto vozila, številka šasije, paket opreme in dodatna oprema. Ob prevzemu vozila naj natančno pregledajo zunanjost in notranjost vozila ter takoj opozorijo na pomanjkljivosti ali poškodbe, ki jih bodo opazili, vse tovrstne pripombe naj v pisni obliki navedejo v prevzemnem zapisniku in takoj uveljavljajo enega od zahtevkov na podlagi stvarne napake. Vsa poznejša opozorila o napakah in vse zahtevke naj uveljavljajo v pisni obliki, bodisi s priporočeno poštno pošiljko bodisi z obojestransko podpisanim delovnim nalogom. Kupec naj ob tem shrani oglase in prospekte s prilogami, ki jih je prejel ob nakupu ali pred nakupom vozila.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poudarjajo, da se morajo kupci seznaniti tudi z jamstvom oziroma garancijo. Osnovna razlika med njima je v vrstnem redu uveljavljanja zahtevkov, odgovorni osebi in roku za odpravo napak. Pri jamstvu lahko izbira med štirimi zahtevki, med katerimi sta tudi razveza pogodbe in vračilo kupnine, pri garanciji pa je vrstni red uveljavljanja zahtevkov določen vnaprej in ga ni mogoče preskočiti. Najprej je na vrsti popravilo, drugi zahtevek je zamenjava vozila z novim, enakim in brezhibnim, šele zadnji zahtevek, ki ga lahko postavi potrošnik, pa je lahko razveza pogodbe in vračilo kupnine. V primeru jamstva je odgovorna oseba prodajalec, pri garanciji pa garant, ki je tudi lahko prodajalec, ni pa nujno.

»Rok za odpravo napak je pri jamstvu največ osem dni, pri garanciji pa lahko traja tudi do skupno 45 dni. Če garant preseže seštevek vseh popravil 45 dni v času trajanja garancijskega roka, mora 46. dan zamenjati blago z napako z enakim, novim in brezhibnim blagom, ker gre v nasprotnem primeru za prekršek in kršitev pogodbe. Pri garanciji mora garant potrošniku nadomestiti tudi škodo zaradi nezmožnosti uporabe vozila na popravilu, kar lahko stori z nadomestnim vozilom ali izplačilom škode za najem vozila. Potrošnikom svetujemo, da pri novih in rabljenih vozilih v prvih šestih mesecih po nakupu uveljavljajo jamstvo. Z navedeno razliko med jamstvom in garancijo imajo potrošniki tudi največ težav glede razumevanja svojih pravic, kar s pridom izkoriščajo nekatera podjetja v škodo potrošnikov. Velikokrat se namreč zgodi, da prodajalci potrošnika napotijo na garancijsko popravilo, čeprav ima potrošnik pravico izbire, na podlagi katerega pravnega temelja in od koga bo uveljavljal odgovornost za napako. Če prodajalec ne upošteva potrošnikove izbire, gre za dejanje nepoštene poslovne prakse. Pomembno je tudi, da v pogodbah niso dovoljene klavzule, ki omejujejo jamstvo prodajalca, kot je na primer 'videno – kupljeno', ki se šteje za nepošteni pogodbeni pogoj in je nična,« pravi Stanka Ritonja z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kupci v povprečju niso nevedni

Poglavje zase so rabljena vozila, a tudi tukaj kupec, ki vozilo kupuje pri večjem prodajalcu, ni nezaščiten. »Podjetja, ki prodajajo rabljena vozila, so dolžna zagotoviti garancijo za en mesec, v tej garanciji je delovanje motorja in menjalnika. Vse več podjetij ima možnost podaljšanja garancije za 12 mesecev, nekatera podjetja jo imamo vključeno že v ceni vozila, druga pa jo podaljšujejo za plačilo. Če stranka kupuje vozilo pri zasebniku prek malih oglasov, nima te možnosti. Glede zahtevkov reklamacij je trend ostal enak kot pred leti, saj prodajalci sami poskrbijo, da imajo tehnično brezhibna vozila,« pravi Sebastjan Kovačič z oddelka prodaje rabljenih vozil pri Summit avtu iz Ljubljane.

A kot kažejo izkušnje, slovenski kupci avtomobilov v povprečju niso nevedni in kar dobro poznajo svoje pravice. Tomaž Jeran iz podjetja Avto Moste dodaja: »Slovenci kupujemo dobro opremljena in varna vozila, vendar smo postali racionalni. Za nakup pa postaja ključna odzivnost trgovcev, saj kupci pričakujemo takojšnji odgovor s konkretnimi informacijami in vzpostavitev osebnega odnosa ter stoodstotno spoštovanje dogovorov. Predlagamo, da kupec takoj, ko opazi težavo, o tej obvesti prodajalca in da se skupaj dogovorita o načinu rešitve, saj se trgovci zavedamo, da smo od kupcev odvisni in da kupci zagotavljajo dolgoročni obstoj podjetij, zato smo pogosto pripravljeni rešiti tudi kakšno sporno reklamacijo na svoje stroške.«

Stroški reklamacij pri rabljenih vozilih v zadnjih letih v povprečju padajo, ker so prodajalci razumeli, da morajo kupcem izročati bolje pripravljeno vozilo s preverjenim poreklom. Po drugi strani pa število reklamacij pri novih vozilih z leti postopoma narašča, saj so garancije čedalje daljše. »Napake na vozilih so sestavni del celotnega posla in se jim ni mogoče izogniti. A resni prodajalci se reklamacijam ne bodo izogibali, kupci pa morajo biti pozorni pri nepreverjenih preprodajalcih; lahko se zgodi, da prodajalca, ko bomo želeli uveljavljati garancijo, ne bo več. Dobro vozilo ni v tujini nič cenejše kot pri nas, cenejše pa je vozilo, ki je bilo poškodovano, morda nima realnega stanja prevoženih kilometrov, morda so kakšne težave z dokumentacijo…« pravi Jeran.