Protikandidatki z izkušnjami iz zdravstva

Od devetih članov komisije jih je bilo proti šest, eden se je vzdržal, dva pa sta bila za Žlaka, je povedala Irina Pintar, predsednica komisije. Dodala je, da so se člani komisije, ki so glasovali proti, tako odločili, ker je svet zavoda, ki je med štirimi kandidati izbral Žlaka, povozil mnenje strokovnega sveta zavoda, in sicer da za direktorja zdravstvenega doma ni primeren nihče od kandidatov in bi bilo treba razpis ponoviti. »Menimo, da je to edina institucija, ki lahko o tem sodi,« je še dodala. Spomnimo, da je svet zavoda izglasoval Žlaka kljub temu, da že od leta 1988 dela v energetiki, medtem ko sta dve kandidatki prihajali iz zdravstva, strokovnega sveta zavoda pa ni prepričal celo nihče od kandidatov. Kot je že po odločitvi sveta zavoda pojasnila dr. Amira Hajdarević, strokovna vodja ZD Trbovlje, so namreč ocenili, da kandidati ne poznajo delovanja ZD Trbovlje in financiranja zdravstva na primarni ravni, to pa je po njihovem mnenju bistveno za opravljanje funkcije direktorja in s tem vodenje ustanove, zato so svetu zavoda predlagali vnovičen razpis v prihodnjih šestih mesecih. A jih tam niso upoštevali.

Dokončna odločitev v ponedeljek

Še več, član komisije in predsednik sveta zavoda ZD Trbovlje Borut Dolanc, ki na naše vprašanje, v čem je bil Žlak prepričljivejši od drugih kandidatov, ni odgovoril, je po naših informacijah komisiji predstavil poročilo o seji sveta zavoda, na kateri so odločali med kandidati, ne pa tudi mnenja strokovnega sveta zavoda. Nato je še enkrat dvignil roko za kandidata, ki se zdi ljudem, s katerimi bi sodeloval, za to delo neprimeren.

O Žlaku bo zdaj še enkrat v ponedeljek odločal občinski svet. Komisija bo občinskim svetnikom predlagala, naj Žlaka ne podprejo, temveč upoštevajo mnenje strokovnega sveta zavoda in glasujejo za ponovitev razpisa, je pojasnila Pintarjeva. Dolanc pa je medtem že sklical sestanek sveta zavoda, strokovnega sveta v razširjeni sestavi ter vseh zdravnikov in zobozdravnikov ZD Trbovlje. Dobili se bodo v sredo, dr. Hajdarevićeva pa je povedala, da se bodo vabilu odzvali, saj ga ne dojemajo kot pritisk na zaposlene, temveč se bodo pogovarjali o pogledih strokovnega sveta na izbiro glede novega direktorja ZD Trbovlje. slo