Subvencija bo vse nižja

Na občini Kočevje, ki je lastnica centralne čistine naprave in vsega kanalizacijskega sistema, naj bi se za ukinitev subvencije odločili, ker si želijo več naložb. »Subvencijo smo ukinili samo zaradi čim hitrejše gradnje kanalizacijskih sistemov tudi na območjih, ki so bila sedaj zaradi gradnje le v mestu in bližnji okolici izvzeta,« pojasnjuje kočevski župan Vladimir Prebilič. Poleg tega je občina znižala tudi subvencijo storitve s 50 na 45 odstotkov, svetniki pa so pred novim letom sprejeli sklep, da se bo ta cena vsako leto znižala še za dodatnih pet odstotkov. Direktor Komunale Kočevje Marko Kljun dodaja: »Nekateri občani so na januarski položnici prejeli še poračun porabe vode, kar je dodatno zvišalo položnico.« Položnice so višje tudi zaradi uvedbe nove cene – za biološke zabojnike. Kot pojasnjuje Kljun, se odvoz bioloških odpadkov do sedaj ni zaračunaval ločeno. Na Komunali Kočevje pa so zaradi zaprtja odlagališča v Mozlju in posledičnih višjih stroškov odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov prvič po letu 2005 zvišali cene za komunalne odpadke. Konkretno se je cena za te povišala z 2,76 evra na 3,36 evra na osebo.

Metanje odpadkov v tuje zabojnike lokalna navada

»Vsi občani so hkrati s položnicami dobili dopis, v katerem smo jim podrobno razložili, zakaj povišanje, in navedli primere, za koliko se povišajo cene na osebo ali štiri osebe,« zavrača očitke o nejasnostih Kljun in dodaja: »Iz razdelilnikov je jasno razvidno, koliko subvencionira občina, saj je pri teh postavkah spredaj minus. Vse cene so sicer oblikovane in izračunane skladno z uredbo, ki je stopila v veljavo januarja 2013.« Pred tem datumom so bile cene državno regulirane oziroma blokirane, izgube v podjetju pa so v Komunali Kočevje pokrivali z drugimi dejavnostmi ali iz proračuna občine.

Bodo pa – tako kot v drugih občinah – tudi v Kočevju letos poostreno nadzorovali ločevanje odpadkov, kar še dodatno dviguje tlak občanom. Večina zabojnikov je namreč postavljenih ob cesti, tako da lahko vanje kdor koli vrže kar koli.