V raziskavo je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti.

Med letošnjimi finalisti iz Zahodne Slovenije so Kranj, Piran in Šempeter-Vrtojba. V Osrednji in Jugovzhodni Sloveniji so se v finale uvrstili Kostel, Ljubljana, Šentrupert, iz Posavja do Koroške pa Kozje, Slovenske Konjice in Velenje. Finalisti v Vzhodni Sloveniji pa so Ljutomer, Murska Sobota in Turnišče.

Razglasitev zmagovalke 10. marca

Razglasitev regionalnih zmagovalk in nacionalne zmagovalke bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in županov 10. marca na Bledu. Osrednja tema srečanja bosta trajnostni razvoj in kohezijska politika 2020.

Nagrado Zlati kamen podeljujejo od leta 2012, in sicer tisti občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Dosedanje zmagovalke so bile Škofja Loka (2014), Postojna (2013) in Idrija (2012).