Revizorji bodo vzeli občino pod drobnogled na pobudo finančnega ministrstva. V ponedeljek pa so imeli z Rokavcem in vodstvom občinske uprave uvodni pogovor, so pojasnili na računskem sodišču. Revidirali bodo del poslovanja občine, glede mnenja poznavalcev litijskih financ, da bi realno sliko stanja pokazala le celovita revizija poslovanja od leta 2012 naprej, pa na računskem sodišču odgovarjajo, da bodo »poleg drugih kriterijev upoštevali tudi prejete pobude in objave v medijih«. Če bodo ugotovili, da bi bilo treba obdobje revidiranja spremeniti, bodo morali temu primerno prilagoditi tudi letni program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, kar pomeni, da bi to vplivalo na izvajanje vseh drugih načrtovanih revizij in tudi tistih, ki že potekajo, še pojasnjujejo. Če sprememb ne bo in bodo preverjali le poslovanje v minulem letu, je sicer končno revizijsko poročilo mogoče pričakovati v drugi polovici leta, medtem ko bosta njegov osnutek in predlog že prej objavljena na spletnem mestu računskega sodišča.

Sestanek pri Mramorju

Revizija poslovanja je sicer, spomnimo, le eden od ukrepov finančnega ministrstva, ki je lani odkrilo, da je občina prikrivala podatke o zadolženosti njenega podjetja SVC Litija in tako z goljufijo prišla do soglasja za novo zadolžitev v letu 2013. Skupni dolg občine in njenih podjetij tako zdaj z več kot 20 milijoni evrov že močno presega zakonsko dovoljeno mejo. Zaradi prikrivanja podatkov in nepravilnega zadolževanja v preteklih letih pa je ministrstvo za finance s tem seznanilo tudi okrožno državno tožilstvo, kjer zoper Rokavca zaradi suma zlorabe uradnega položaja poteka predkazenski postopek.

Rokavec, ki je nedavno pred občinskimi svetniki dejal, da so očitki, ki so romali na tožilstvo, pod njih pa se je podpisal minister za finance Dušan Mramor, »milo rečeno zelo zelo smešni«, je vseeno prepričan, da bodo ministra »s strokovnimi argumenti« lahko prepričali, da patronatske izjave ne pomenijo poroštva in da občina ni toliko zadolžena, kot ugotavljajo na ministrstvu. Kdo so strokovnjaki, ki bodo občino zastopali pri tem argumentiranju, ni pojasnil, je pa povedal, da so prosili za sestanek pri Mramorju. Kot smo izvedeli, Rokavec poskuša do ministra priti že od novembra, a ga ta ni sprejel, zdaj pa je kot temo sestanka napovedal »popravek poročila o zadolženosti občin na dan 31. december 2013«. Mramorju namreč v pismu pojasnjuje, da ministrstvo sicer lahko izdaja neobvezujoče mnenje, a da se v litijskem primeru motijo in da njihovo stališče ne odraža dejanskega stanja.