Komisija, v kateri sta med 16 člani tudi dva, ki sta bila žrtvi zlorab, je še sporočila, da bo pripravila dokumente za dan molitve za žrtev, prav tako naj bi papežu Frančišku posredovala svoj predlog, pri tem pa komisija ni pojasnila, za kakšen predlog gre.

Je pa komisija v sporočilu za javnost zapisala, da se zaveda, da je vprašanje odgovornosti osrednjega pomena.

Pred prvim zasedanjem komisije ob koncu tedna je papež Frančišek katoliškim duhovnikom posredoval opozorilo, da ne smejo več prekrivati spolnih zlorab, kar je katoliška hierarhija v številnih državah počela vrsto let.

Kritiki menijo, da so takšna svarila brez pomena, dokler ne bo Cerkev imela posebnih navodil, da je potrebno vse, ki so dokazano vpleteni v spolne zlorabe, izročiti civilnim oblastem, tako da bo zagotovljeno, da bo za duhovnike, ki so storili zlorabe, veljala zakonodaja v vseh njenih razsežnostih.

Po ocenah naj bi bilo po vsem svetu v spolne zlorabe otrok vpletenih več deset tisoč duhovnikov. Vatikan je lani objavil, da so se cerkvena sodišča v zadnjem desetletju ukvarjala s 3420 primeri.