Naj ponovimo, da je Mestna občina Kranj Layerjevo hišo obnovila (kot tudi Khiselstein in tri stolpe v mestnem jedru) s pomočjo evropskih sredstev. Eden od pogojev za ta denar je bilo tudi odpiranje novih delovnih mest. Občina pa je bila neuspešna pri pridobivanju denarja za opremo in zagon, zato je v pričakovanju, da bo to storil upravljalec, Layerjevo hišo leta 2009 oddala v upravljanje zasebnemu zavodu Puhart, ki ga je vodila Petra Kejžar Puhar. Zavodu ni uspelo izpolniti pogoja o novih delovnih mestih, zato je Puhart upravljanje prepustil zavodu Carnica pod vodstvom Aljaža Primožiča. Vmes se je zamenjala kranjska oblast, Primožič pa je bil sin mestne svetnice stranke, ki je podpirala takrat novega župana Mohorja Bogataja, kar je bil očiten konflikt interesov, zato je vodenje zavoda, ki še vedno upravlja Layerjevo hišo, prepustil drugemu, sam pa pomagal le še kot prostovoljec. Z Mestne občine Kranj so nam včeraj sporočili, da z ovadbo niso seznanjeni, na vsa druga vprašanja, povezana z delovanjem te kranjske kavarne in kulturne ustanove, pa naj nam bi odgovorili šele v prihodnjih dneh.

Polmilijonsko oškodovanje ali...

So pa na kranjski policijski upravi potrdili, da so preiskavo zaključili in napisali tudi ovadbo zoper enega osumljenca zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, za katero se storilca kaznuje z zaporom do treh let. »Kriminalisti so ugotovili, da je ena oseba na občini z vrsto nezakonitih ravnanj in z zlorabo pooblastil mimo predpisov neprofitni organizaciji omogočila dostop do brezplačnega upravljanja nepremičnine. Posel je bil sklenjen mimo javnega razpisa in mimo določb zakona, nerealizirane pa so ostale tudi nekatere zaveze v povezavi z delavci in obratovanjem, kar je bil tudi eden od pogojev, s katerimi je občina pridobila nepovratna sredstva pristojnega ministrstva in jih je tudi črpala. Občina je bila v kaznivem dejanju oškodovana za okoli 500.000 evrov, privilegirana organizacija pa si je pridobila protipravno korist,« je razložil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.

... velika neumnost

Ovadeni Uroš Korenčan je izrazil ogorčenje nad kriminalističnim postopkom in samo ovadbo že zato, ker tovrstne pogodbe podpisujejo župani, pogodbe pripravljajo pravne službe, o razpolaganju z nepremičninami pa odloča mestni svet: »Zato je vse skupaj res velika neumnost. Oddaja Layerjeve hiše je bila izvedena javno in zakonito na podlagi postopka, kot ga predpisuje uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javna kulturna infrastruktura v starem mestnem jedru, ki se je zgradila iz evropskih sredstev, nam je lahko v ponos in zelo me žalosti, da lokalna politika z ovadbami meri mišice ravno na projektih, ki jih Kranj lahko izpostavi. Sam ocenjujem, da gre za zapoznelo epizodo prestižnih pravdnih iger med lokalnimi političnimi strujami, v tem primeru se je ekipa Mohorja Bogataja trudila, da bi vrgla senco na dosežke iz mandata Damijana Perneta. Glede na to, da sam ne pripadam nobeni politični opciji, sem očitno kolateralna škoda,« je ocenil Korenčan, ki je bil po volitvah leta 2010 razrešen z mesta vodje oddelka za družbene dejavnosti.

Pojasnil je še, da je kriminalistu, ki je preiskoval ta primer, natančno pojasnil, zakaj je uporabil javni postopek po uredbi o upravljanju z nepremičninami in ne po zakonu o uresničevanju javnega interesa v kulturi, kar je kriminalista najbolj zanimalo. »Tak postopek je narekovala pravna služba, gre za zelo podobna postopka, glede na to, da se je tako ali tako prijavil le en ponudnik, pa bi bil izkupiček v obeh primerih enak,« je še povedal Korenčan.