Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa so v povprečju stari deset let in pol. Najstarejši med njimi jih šteje kar 27, toda kljub njegovi starosti ga bo javno podjetje zamenjalo šele takrat, ko bodo vanj morali vložiti toliko denarja, da glede na ceno novih avtobusov tak vložek ne bo ekonomičen. Dobro petino od 216 avtobusov je Ljubljanski potniški promet kupil v zadnjih petih letih in predstavljajo najmlajša vozila v voznem parku.

A bolj kot njihova leta je pomembno, kako zelo so ti avtobusi prijazni do okolja. Podatki Ljubljanskega potniškega prometa kažejo, da je med mestnimi zelenci največ, kar 46 odstotkov, avtobusov, ki v skladu z evropskimi emisijskimi standardi sodijo v srednja razreda (euro 2 in euro 3). A ob tem velja omeniti, da je 43 odstotkov avtobusov takšnih, ki sodijo v višje evropske emisijske standarde (euro 4 in euro 5), kar pomeni, da povzročajo manj emisij kot ostala polovica.

Najbolj črn pa je podatek, da je med ljubljanskimi zelenci kar 23 oziroma enajst odstotkov takšnih avtobusov, ki sodijo v najnižje emisijske razrede, eden je celo tak, da ne izpolnjuje niti najnižjih normativov evropskih emisijskih standardov.

»Ljubljanski potniški promet ima težavo z zastarelim voznim parkom, kar je pokazala tudi študija društva CIPRA, pri kateri sem sodeloval,« je številke pokomentiral dr. Matej Ogrin z oddelka za geografijo ljubljanske filozofske fakultete. Povedal je, da tudi mestni avtobusi nedvomno prispevajo k onesnaževanju zraka. »Toda kljub temu je še vedno bistveno bolje, če se ljudje raje vozijo z mestnimi avtobusi kot z osebnimi avtomobili,« je poudaril Ogrin.

»Teoretično gledano je onesnaženje zraka zaradi javnega prometa lahko rešljiv problem. Če bi recimo na pet let lahko zamenjali po 15 starih avtobusov, bi v 20 letih imeli že veliko bolj čist javni promet,« je povedal Ogrin, ki pa se zaveda, da je v »trenutni finančni situaciji in pri tako veliki floti, kot jo imajo v Ljubljani, težko v kratkem času zamenjati vsa okolju manj prijazna vozila«. Po Ogrinovem mnenju je Ljubljanski potniški promet z nakupi vozil na metan in drugimi novimi vozili iz najvišjih emisijskih razredov v zadnjih letih storil pomemben korak k očiščenju svojega voznega parka. V skladu s svojim letnim načrtom namerava javno podjetje v letošnjem letu kupiti osem novih avtobusov.

Ljubljanski potniški promet ima trenutno v svojih vrstah 36 vozil na zemeljski plin oziroma metan. Ti izpolnjujejo najstrožje kriterije glede izpustov. Takšni avtobusi skoraj nimajo izpusta okolju in človeku škodljivih delcev, izpust ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov in ogljikovodikov pa je izrazito nizek. Na Ljubljanskem potniškem prometu so avtobus na metan primerjali z avtobusom na dizelski motor, ki sodi v razred euro 4, in ugotovili, da slednji izpustijo od 80 do 90 odstotkov več dušikovih oksidov kot avtobusi na metan.