»Uspeh našega podjetja gradimo vsi zaposleni skupaj, zato sta upravljanje in razvoj zaposlenih izjemnega pomena. V podjetju, ki se je v dobrem desetletju razvilo iz startupa v podjetje, ki je del uspešne mednarodne skupine, so spremembe v poslovanju tako hitre, da je treba veliko pozornosti posvetiti tudi zaposlenim in jim pomagati, da čim hitreje sledijo tem spremembam,« poudarja Lea Benedejčič, direktorica podjetja mimovrste=), gorenjske gazele 2009. Ta jeseniška gazela je namreč ena od sedmih gazel, ki vseh osem let sodeluje v izboru najboljših slovenskih zaposlovalcev.

Skupno od Zlate niti 2007 neprekinjeno v izboru sodeluje deset podjetij, to pa so BDO Revizija, pa gazelje rastoča podjetja Bisnode, Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez, Infotehna Skupina, Interblock in mimovrste=), ob gazelah pa sta še MDM in Microsoft, ki je bil med drugim že trikrat izbran za najboljšega zaposlovalca.

Dolgoročno spremljanje sprememb v podjetju

Zlata nit podjetjem, kot poudarja tudi Benedejčičeva, omogoča dolgoročen primerljiv vpogled v trende zadovoljstva zaposlenih in organizacijsko kulturo. Vse to podjetjem pomaga predvsem pri učinkovitejšem prepoznavanju možnosti za izboljšave in načrtovanju aktivnosti, s katerimi lahko vzdržujejo in dvigujejo raven zavzetosti zaposlenih v podjetju.

To potrjuje tudi Nataša Kovačič, pomočnica direktorja Četrte poti, kranjske gazele, ki je bila leta 2007 nominirana za gazelo Gorenjske. »Pri Zlati niti sodelujemo z jasnim namenom. Poleg tega, da spremljamo letne trende glede določenih dejavnikov upravljanja zaposlenih, spremljamo tudi naš napredek oziroma izboljšave in tako spreminjamo stare ali načrtujemo nove pristope na kadrovskem področju. Naše področje dela je specifično in tako tudi vse drugo, a opažamo, da napredujemo in se spreminjamo, saj se zavestno ukvarjamo z vsemi 'mehkimi' dejavniki upravljanja podjetja. Rastemo, a zdravo in 'ravno prav'.«

Strokovnjaki bežijo

Kovačičeva pa opozarja, da trenutne razmere v Sloveniji ne omogočajo primernega nagrajevanja dobrih kadrov. »Dobra podjetja želimo in moramo imeti vrhunske strokovnjake, vendar jih težko plačamo v obsegu, kot bi lahko oziroma bi bilo nujno. Ustvarjati odlične time in s tem posledično dobre storitve, produkte ter končne dobre poslovne rezultate ni tako enostavno. Razlog ni samo v podjetju, temveč je v celotnem sistemu, togi delovnopravni zakonodaji in davčni politiki. Tudi nam se je zgodilo, da je potencialni vrhunski strokovnjak odšel na delo v sosednjo državo, četudi je njegova bruto plača prav enaka, kot jo je imel pri nas.«

Nekaj novincev

Med finalisti Zlate niti 2014, ki jih objavljamo v tabeli, je nekaj novih imen. Med malimi podjetji so prvič finalisti Abbvie in Smartis, med srednje veliki Plastika Skaza, med velikimi pa Comtrade in Lidl, ki v izboru najboljših zaposlovalcev sodelujeta sploh prvič. Druga podjetja smo med finalisti že srečali.

V Zlati niti 2014 sodeluje 83 podjetij, od tega 43 malih (do 50 zaposlenih), 28 srednje velikih (do 250 zaposlenih) in 12 velikih. Podjetja smo razvrstili po velikosti na podlagi podatkov GVIN iz 2013. Prvič se je za sodelovanje v izboru najboljših zaposlovalcev odločilo 17 podjetij, večina med njimi, ne le po rezultatih poslovanja, ampak tudi po številu zaposlenih, hitro raste.

V anketi, ki sicer tvori 80 odstotkov ocene, ki vpliva na uvrstitev podjetja med finaliste, je letos sodelovalo 6009 zaposlenih. Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa je v letošnjem izboru najvišja do zdaj in znaša 3,81, medtem ko je bila lani 3,69. Ob tem velja poudariti, da so oceno kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo dali sodelavci v podjetjih, ki niso ista sodelujoča kot leto prej in zato ocene neposredno niso primerljive.

Najboljše zaposlovalce Zlate niti 2014 bodo izmed finalistov razglasili na zaključni prireditvi, finaliste pa bomo po abecednem redu predstavljali štiri prihodnje sobote. Najboljši zaposlovalci Zlate niti 2013 so bili Intera, RCM in Simobil, ki je bil nagrajen že tretjič, posebno priznanje pa sta prejela Lek, član Novartisa, za Zlato prakso in Droga Kolinska, članica Atlantic Grupe.

Ob razpletanju izbora najboljših zaposlovalcev je odprt še razpis Zlate prakse, na katerega se podjetja lahko elektronsko prijavijo še do konca februarja. Na razpis Zlata praksa lahko prijavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, ki so usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek.